Odesílání...

 

Načítání...

Úřední hodiny:   PO a ST:  7:30 - 11:30, 12:30 - 17:00

Výstavba v obci

Projekt REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ ZBROJNICE BLUDOV ZA ÚČELEM ZVÝŠENÍ ODOLNOSTI VŮČI ÚČINKŮM MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI je spolufinancován Evropskou unií.

Kontaktní osoby

Eva Kösslerová - stavební agenda
Telefon: +420 583 301 437
Email: kosslerova@ou.bludov.cz

Bc. Jaromír Berka - správce majetku
Telefon: +420 583 301 446
Email: berka@ou.bludov.cz

1/ Územní plán

 • Územní plán v obci Bludov nabyl účinnosti dne 6.1.2012;
 • Změna č.1 územního plánu obce Bludov nabyla účinnosti dne 17.6.2017;
 • Změna č.2 územního plánu obce Bludov nabyla účinnosti dne 24.12.2019;
 • Změna č.3 územního plánu obce Bludov - v současné době probíhá proces schvalování, s největší pravděpodobností bude ukončeno jednání zastupitelstva obce dne 14.6.2021, účinnost patnáctým dnem po schválení.
 • Zastupitelstvo obce Bludov schválilo na svém zasedání dne 19.6.2023 pořízení Nového územního plánu Bludova. Na základě výběrového řízení se zpracovatelem stala společnost Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., Příkop 8, 60200 Brno.

Územní plán obce

2/ Dotace

 • V roce 2021 žádala obec o dotace na následující akce:
 • Přírodní dětské hřiště MŠ – žádosti vyhověno a zrealizováno v roce 2021
 • Povrchy před hasičárnou – žádosti vyhověno a zrealizováno v roce 2021
 • Rekonstrukce objektu hasičárny – žádosti vyhověno, probíhá realizace
 • MK Ermisova a Na Hradě – žádosti nevyhověno
 • Sportovní aktivity: běžecký ovál, rekonstrukce šaten v kotelně – v řízení
 • Restaurování svaté Anny pod farou – žádosti vyhověno a realizováno v roce 2021
 • Rekonstrukce veřejných budov – MŠ Bludov (střecha, fasáda, výtah) – žádosti nevyhověno
 • Oprava nádrže v lesoparku Gryngle – žádosti vyhověno a zrealizováno v roce 2021
 • Vybavení fary nábytkem a repas vstupních dveří do fary – žádost zatím pozastavena
 • Restaurování kříže na kostelíčku – žádosti vyhověno a zrealizováno v roce 2021

V roce 2022 žádá obec o následující dotace:

 • Výstavba chodníku podél silnice I/44 od Panenky Marie po konec zastavěné části obce

V roce 2023 žádá obec o následující dotace:

 • Výstavba chodníku na ulici Nová dědina ( poskytovatel SFDI) 
 • Rekonstrukce MŠ  - střecha, fasáda ( poskytovatel MMR) - dotační titul nevyhlášen
 • Ochranné pomůcky pro hasiče ( poskytovatel Nadace Agrofert) - zrealizováno na základě dotace

V roce 2024 žádá obec o následující dotace:

 • Kompostéry pro předcházení vzniku komunálních odpadů
 • Výstavba FVE na objektu ČOV

3/ Investiční stavební akce

Pro rok 2023 byly schváleny Zastupitelstvem obce Bludov  následující akce: 

 • Oprava MK Lázeňská ( k Tónovské) - akce odložena
 • Nový chodník od fludra po most na ulici Dr. Březiny - zrealizováno
 • Výstavba chodníku na ulici Nová dědina - zrealizováno
 • Pokračování opravy chodníků na hřbitově - zrealizováno
 • Zpracování projektové dokumentace Technická vybavenost Pod Brusnou - zpracováno, vyřizuje se stavební povolení
 • Realizace vodovodu v lokalitě Habermannov - zrealizováno
 • Rekonstrukce mateřské školy ( střecha, fasáda) - dotační titul nevyhlášen, akce odložena
 • Oprava kovových rámů oranžerie - zrealizováno
 • Zastínění jižní stěny oranžerie - 2.etapa - zrealizováno
 • Výtvarně - architektonická soutěž na úpravu interiéru Kaple svatého Kříže včetně části realizace, 1.etapa realizace ukončena
 • Rozšíření veřejného osvětlení před oranžerií - zrealizováno
 • Studie prostranství kaple Nejsvětější Trojice - akce odložena
 • Revitalizace parku podél Tř. A. Kašpara- zrealizována 1. část
 • Sportovní zařízení - víceúčelové hřiště - šatny včetně rekonstrukce běžeckého oválu - akce započata v roce 2022, dokončení 4/2023 - ukončeno
 • Výstavba zastřešeného altánu pro otužilce na Vlčím dole - zrealizováno
 • Veřejné osvětlení nově budovaného chodníku Nová dědina - zrealizováno
 • Nádoby na mobilní zeleň - zrealizováno
 • Rekonstrukce spodní části fasády sušárny hadic včetně výměny dveří a oken - zrealizováno
 • Úprava interiéru radnice - 2. etapa, ukončena 2. etapa, kanceář starosty
 • Výstavba chodníku v zámeckém parku, zrealizována 1. etapa  - zámecké schody

Pro rok 2024 byly schváleny Zastupitelstvem obce Bludov následující akce:

 • Technické zhodnocení místní komunikace Plk.Karla Hlásného
 • Dláždění plochy na ulici Žerotínova
 • Zhotovení a dodání zábradlí silničního mostu na Vlčím dole
 • Výstavba chodníku na hřbitově - pokračování
 • Autobusová zastávka u zámku (u parkoviště)
 • Přípojka vody u dětského hřištšě "Kočička"
 • Přípojka vody u domu č.p. 69
 • Vybudování veřejné části přípojky k pozemku parc. č. 2957/1
 • Výstavba výtahu u objektu mateřské školy, dodání venkovních žaluzií na jižní straně fasády
 • Výstavba chodníku v zámeckém parku, 2. etapa
 • Dokončení interiéru Kaple svatého Kříže
 • Výstavba hřiště u paneláků, 1.etapa
 • Stabilizace svahu za podiem ve Vlčím dole
 • Revitalizace koupaliště, ochozu a skokanského můstku ve Vlčím dole
 • Revitalizace parku podél Tř.A.Kašpara, 2. etapa
 • Revitalizace studny V Potokách
 • Úprava prostranství kolem hydrantu v areálu hasičárny
 • Úprava interiéru radnice - 3. etapa
 • Výstavba FVE na ČOV
 • Oprava podélného opevnění Vesníku od č.p. 219 po č.p. 170
 • Vzduchotechnika kuchyně a jídelny v základní škole včetně výměny částí oken
 • Dokončení revitalizace zahrady penzionu, úprava zázemí pro pečovatelky
 • Výměna VO za LED , pokračování

Zpracování projektových dokumentací:

 • Křižovatka Nová dědina
 • Inženýrské sítě Pod Brusnou
 • Chodník Bohutínská
 • Stezka pro pěší a cyklo k HC2
 • Místo pro přecházení na ulici Lázeňská
 • Intenzifikace ČOV
 • Studie kompostárny

4/ Památky

Seznam Kulturních památek v Bludově (okres Šumperk)

5/ Sportoviště

Program rozvoje sportu

6/ Správa majetku 

ADRESA A KONTAKT OBCE BLUDOV

Obecní úřad Bludov
Jana Žižky 195
789 61 Bludov

Email:
podatelna@ou.bludov.cz
(oficiální podání)
info@ou.bludov.cz

ID datové schránky:
sa8bfg9

IČ: 00302368     
DIČ: CZ00302368

Bankovní spojení:     
Česká spořitelna, a.s., Šumperk

Číslo účtu: 1905607389/0800 (příjmový účet obce)

Portál veřejné správyPolicieOtevřeteEvropská databankaEpusa.czJeseníkyMěsta obceCzech pointBlind friendly

Copyright (c) 2020 - 2019 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Netsimple.

Tato stránka využívá pouze technické cookies pro správnou funkčnost webových stránek. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním.