Odesílání...

 

Načítání...

Úřední hodiny:   PO a ST:  7:30 - 11:30, 12:30 - 17:00

Výroční zpráva 2023 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Obec Bludov, Jana Žižky 195, 789 61 Bludov

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2022

V souladu s ustanovením §18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, podle kterého musí každý povinný subjekt předkládat o své činnosti v oblasti poskytování informací zákonem stanovené údaje, předkládá Obec Bludov tuto Výroční zprávu za rok 2023.

a počet písemně podaných žádostí o informace 0
  počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
b počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
c opis podstatných části každého rozsudku soudu, ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace 0
  přehled všech výdajů, vynaložených v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a náklady na právní zastoupení 0
d výčet poskytnutých výhradních licencí a odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence 0
e počet stížností podaných dle § 16a zákona, včetně důvodů jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení 0
f další informace vztahující se k uplatňování zákona 0

Dle § 17 zákona mohou povinné subjekty v souvislosti s poskytováním informací požadovat finanční úhradu, a to do výše, která nesmí přesáhnout náklady s vyřízením žádosti spojenými. Povinné subjekty jsou v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Výše úhrady za poskytování informací za písemně podané žádosti činí: 0 Kč. Pokud jsou podané ústní nebo telefonické žádosti o poskytnutí informace vyřízeny bezprostředně s žadatelem ústní formou, nejsou evidovány a není uplatňován žádný poplatek. Počet těchto žádostí není dle ustanovení §13 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění součástí výroční zprávy o poskytnutí informací.

Informace jsou občanům sdělovány na zasedáních zastupitelstva obce, prostřednictvím kamenné úřední desky v obci, webových stránek, elektronické úřední desky v rámci webových stránek, hlášením místního rozhlasu a jinými způsoby.

Výroční zpráva bude zveřejněna na kamenné úřední desce obecního úřadu a v elektronické podobě na webových stránkách obce.

V Bludově 12.1.2024

Bc. Roman Holinka v.r.
starosta obce

ADRESA A KONTAKT OBCE BLUDOV

Obecní úřad Bludov
Jana Žižky 195
789 61 Bludov

Email:
podatelna@ou.bludov.cz
(oficiální podání)
info@ou.bludov.cz

ID datové schránky:
sa8bfg9

IČ: 00302368     
DIČ: CZ00302368

Bankovní spojení:     
Česká spořitelna, a.s., Šumperk

Číslo účtu: 1905607389/0800 (příjmový účet obce)

Portál veřejné správyPolicieOtevřeteEvropská databankaEpusa.czJeseníkyMěsta obceCzech pointBlind friendly

Copyright (c) 2020 - 2019 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Netsimple.

Tato stránka využívá pouze technické cookies pro správnou funkčnost webových stránek. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním.