Odesílání...

 

Načítání...

Úřední hodiny:   PO:  7:30 - 11:30, 12:30 - 17:00  /  ST:  7:30 - 11:30, 12:30 - 17:00

Rok 1937

Rok 1937

Dosavadní kronikář Karel Dytrt, vzdal se k 1. září 1937 své funkce, protože přesídlil do Českého Bohdíkova, kde byl ustanoven řídícím učitelem. Obecním kronikářem byl jmenován Josef Dohnal, odb. učitel zdejší měšťanské školy. Velký prostor mezi jeho zápisy z r. 1937 je věnován událostem souvisejícím s úmrtím T.G.Masaryka.

Třída Adolfa Kašpara za první republiky

Zámek Žerotínů v Bludove se skleníkem ve 30. letech 20. století. V popředí stojí zahradník Jan Mauler.

V úterý 14. září 1937 ve 3 hodiny 29 minut ráno vydechl naposled na zámku v Lánech Tomáš Garrique Masaryk ve věku 87 let, 7 měsíců a 6 dní. Též obec Bludov uctila důstojně památku presidenta Osvoboditele. V neděli dne 19. září o 19. hodině večer konala se v sokolovně smuteční tryzna. Pořadatelství měla M.O.K. a obecní rada. Před započetím tryzny konala se o půl 19 hod. smuteční schůze obecního zastupitelstva, odkud pak všichni členové společně se dostavili do sokolovny. Pořad smuteční slavnosti byl tento: zahájení starostou obce p. Petrem Zatloukalem. Na to ujal se slova ředitel zdejších Masarykových škol p. Metoděj Kubíček. Pak byla recitována příležitostná smuteční báseň. Starosta obce předčítá telegram, který bude z této tryzny odeslán p. presidentu republiky dr. Edvardu Benešovi. Nakonec zahráli místní hudebníci státní hymnu. Účast na tryzně byla tak velká, že ani prostranný sál sokolovny nemohl pojmout všechny účastníky a mnozí stáli na chodbě a venku... Nejdojemnější byl předvečer pohřbu. Skorem za všemi okny, i v malých chaloupkách v zapadlých uličkách, plály rozžaté svíce před podobiznou Masarykovou. V den pohřbu 21.9. byl v obci naprostý klid... A všichni slzeli, i ti, jež dlouho nikdo plakat neviděl.

President republiky Dr. Edvard Beneš dne 26. srpna 1937 v Bludově na nádraží

President republiky Dr. Edvard Beneš dne 26. srpna 1937 v Bludově na nádraží.

26. srpen 1937 byl opravdovým svátkem pro celou nejsevernější Moravu. Toho dne zavítal mezi nás převzácný host, president republiky Dr. Edvard Beneš. Učinil tak u příležitosti vlakem od Olomouce o 10. hod. dopoledne. Na bludovském nádraží, bohatě a vkusně vyzdobeném a zaplněném do posledního místečka obecenstvem z celého širého kraje, byl uvítán pan president s jásotem a láskou... Předány mu byly darem knihy „Paměti obce Bludova“ od dr. Březiny a propagační brožura „Bludov“ od K. Dytrta... Za zvuků radostné hudby a provolávání slávy a zdaru dal se vlak po šestiminutovém zdržení do pohybu. Pan president dlouho stál ve dveřích svého vozu a vřele odpovídal na pozdravné projevy...

Pohled na Bludov z Brusné ve 30. letech 20. století

Pohled na Bludov z Brusné ve 30. letech 20. století.

V r. 1937 provedena byla stavba obecní silnice v úseku od kostela až po obecní lom na Horním konci...Pracovalo 60-75 dělníků, čímž se počet nezaměstnaných v obce snížil tak, že zaměstnáni byli všichni práce schopní dělníci, ba časem se ani dělníků nedostávalo... V tomto roce bylo postaveno celkem 17 nových domů... Dne 6. června pořádána byla na sokolském cvičišti školní slavnost „Dětské radovánky“. Program obstaralo žactvo všech stupňů obou škol. Slavnost se plně vydařila... Akademický malíř Fr. Platzer - toho času žijící v Bludově pořádal výstavu svých prací v dubnu. Byla umístěna v Nár. domě. Tento umělec portrétoval několik občanů bludovských...

ADRESA A KONTAKT OBCE BLUDOV

Obecní úřad Bludov
Jana Žižky 195
789 61 Bludov

Email:
podatelna@ou.bludov.cz
(oficiální podání)
info@ou.bludov.cz

ID datové schránky:
sa8bfg9

IČ: 00302368     
DIČ: CZ00302368

Bankovní spojení:     
Česká spořitelna, a.s., Šumperk

Číslo účtu: 1905607389/0800 (příjmový účet obce)

Portál veřejné správyPolicieOtevřeteEvropská databankaEpusa.czJeseníkyMěsta obceCzech pointBlind friendly

Copyright (c) 2020 - 2019 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Netsimple.

Tato stránka využívá pouze technické cookies pro správnou funkčnost webových stránek. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním.