Odesílání...

 

Načítání...

Úřední hodiny:   PO a ST:  7:30 - 11:30, 12:30 - 17:00

Dotační program obce

Kontaktní osoba
Hana Činková
Telefon: +420 583 301 440 nebo +420 733 714 731
Email: cinkova@ou.bludov.cz

Obec Bludov každý rok vyhlašuje Dotační program obce Bludov. Prostřednictvím tohoto programu poskytuje obec finanční dotace na aktivity občanů obce i spolků v obci působících, a to v oblasti výchovy mládeže, spolkové činnosti, vzdělávání, kultury, sportu, ochrany přírody, veřejné zeleně, sociální péče a rozvoje společenského života v obci. Dotační program obce je vyhlašován v souladu s § 10a až § 10d zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Jedná se o dotace poskytované na určený účel, tzn. programové dotace. Obec dotace poskytuje prostřednictvím veřejnoprávních smluv. Všechny uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace jsou zveřejněné na elektronické úřední desce obce, a to nejméně po dobu 3 let ode dne zveřejnění.

Soupiska pro vyúčtování poskytnuté dotace z dotačního programu obce:

Ke stažení zde v pdf
Ke stažení zde v excelu

              ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo obce Bludov na svém zasedání dne 18.9.2023, usnesením č. 93/Z/23 schválilo Dotační program obce Bludov na rok 2024. Celé znění dotačního programu naleznete zde: Dotační program obce Bludov v rok 2024

Dotační program má platnost od 1.1.2024 do 31.12.2024.

Písemné žádosti lze podat od 2. 1. 2024 do 1.2.2024 do 15:00 hodin jedním z následujících způsobů:

·         osobně doručit na obec Bludov, Jana Žižky 195, 789 61 Bludov,

·         poslat přes datovou schránku obci Bludov (ID datové schránky sa8bfg9)

·         poslat poštou na adresu obec Bludov, Jana Žižky 195, 789 61 Bludov

 

Žádost se podává na předepsaném formuláři. V případě, že žadatel použije jiný formulář nebo bude předepsaný formulář změněn, bude žádost bez projednání vrácena.

Žádost ke stažení zde:

          Žádost o dotaci na rok 2024 - právnická osoba - excel

          Žádost o dotaci na rok 2024 - právnická osoba - pdf

          Žádost o dotaci na rok 2024 - fyzická osoba - excel

          Žádost o dotaci na rok 2024 - fyzická osoba - pdf 

 

Schválené dotační tituly pro rok 2024:

Dotační titul A) Podpora zájmové činnosti mládeže:

Podporována bude zájmová činnost obsahující výchovný či vzdělávací prvek - např. celoroční výchovná činnost v zájmových organizacích, pobyt v přírodě, tábory, hudební činnost, ochotnické divadlo a výtvarná činnost, apod.

 

Dotační oblast na podporu výsadby zeleně a ochrany životního prostředí je rozdělena do tří dotačních titulů:

Dotační titul  B1) Výsadba ovocných sadů:

Podporována bude výsadba vysokokmenných ovocných stromů ve volné krajině (obnova bývalých sadů, zakládání nových sadů na vlastních, pronajatých či propachtovaných pozemcích kromě domovních zahrad).

Dotační titul  B2) Ochrana životního prostředí – prevence:

Podporováno bude zajišťování prevence chorob rostlin a živočichů.

Dotační titul  B3) Ekologické projekty:

Podporovány budou projekty zaměřené na ochranu životního prostředí a na zapojení mládeže a veřejnosti do těchto aktivit.

 

Dotační titul  C) Podpora rozvoje sportu:

Podporována bude činnost sportovních spolků a vrcholově-reprezentační sportovní činnost bludovských občanů.

 

Dotační oblast na podporu kultury a spolkové činnosti v obci je rozdělena do dvou dotačních titulů:

Dotační titul  D1) Podpora kulturní a spolkové činnosti:

Podporováno bude uskutečnění akcí a činností směřujících k naplnění programu spolku. Tento dotační titul se nevztahuje na spolkovou činnost mládeže a na akce spadající do dotačního titulu D2.

 Dotační titul  D2) Pořádání velkých kulturních akcí:

Podporováno bude uskutečnění velkých kulturních akcí přesahujících svým dopadem obec Bludov. Dotační podpora obce bude v tomto případě činit nejvýše 75 % z celkových skutečně vynaložených výdajů pořádané akce. Každý žadatel smí žádat v tomto dotačním titulu pouze o jednu dotaci ročně. Podpora se nevztahuje na akce typu ples, zábava, letní karneval, diskotéka, apod.

 

Dotační oblast pro sociální pomoc občanům je rozdělena do dvou dotačních titulů:

Dotační titul  E1) Sociální péče:

Podporováni budou sociálně potřební občané obce v mimořádně nepříznivých životních situacích.

Dotační titul  E2) Pomoc občanům s výrazným zdravotním omezením:

Podporováni budou občané s výrazným zdravotním omezením, jejíž léčba si vyžaduje mimořádné náklady nehrazené veřejným zdravotním pojištěním.

 

 

 

ADRESA A KONTAKT OBCE BLUDOV

Obecní úřad Bludov
Jana Žižky 195
789 61 Bludov

Email:
podatelna@ou.bludov.cz
(oficiální podání)
info@ou.bludov.cz

ID datové schránky:
sa8bfg9

IČ: 00302368     
DIČ: CZ00302368

Bankovní spojení:     
Česká spořitelna, a.s., Šumperk

Číslo účtu: 1905607389/0800 (příjmový účet obce)

Portál veřejné správyPolicieOtevřeteEvropská databankaEpusa.czJeseníkyMěsta obceCzech pointBlind friendly

Copyright (c) 2020 - 2019 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Netsimple.

Tato stránka využívá pouze technické cookies pro správnou funkčnost webových stránek. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním.