Český svaz chovatelů, základní organizace Bludov
Znak organizace
IČ: 70839620 Počet členů: 37
Popis činnosti:
 
Uplatňování plemenářské práce v chovu drobného zvířectva, tj. chov čistokrevných zvířat a jejich udržování ve stanovené užitkovosti a exteriéru (dle vzorníku), pořádání výstav a přehlídek, výchova mladých chovatelů. Pořádání přednášek pro veřejnost o chovu a nemocech domácích zvířat.
Kontaktní údaje:
Telefon: +420 775 714 046 Web: http://chovatelebludov.webnode.cz
E-mail: chovatelebludov@seznam.cz
Adresa: 0
789 61 Bludov << Zobrazit ulici na mapě Bludova >>
okres Šumperk << Zobrazit Bludov na mapě ČR >>
Kontaktní osoby:
Ing. František Dobeš (jednatel)
Telefon: +420 775 714 046
Email: bludov@iexpo.cz
Josef Zamykal (předseda)
Telefon: +420 608 764 913
Nabídka pro veřejnost, obec:
 
Pořádání výstav, přehlídek chovu mladých chovatelů za účasti chovatelů ze sousedních okresů a krajů s možností nákupu - výměny chovných zvířat pro všechny zájemce vždy poslední víkend v měsíci červnu. Poradenská služba občanům o chovech a předcházení nemocí u domácích zvířat.
Činnost v posledním desetiletí:
 
Po několikaleté stagnaci začala organizace aktivně pracovat v r. 1988. V dalších letech pořádá každoročně výstavu drob.zvířectva, dále 2 přednášky o chovu a prevenci onemocnění za účasti přednášejícího MVDr. Hlásného. Ve spolupráci s Kulturním domem Bludov byl v r. 2000 obnoven kroužek mladých chovatelů.
Historie organizace:
 
Bludovští chovatelé zapojení v organizacích Šumperka se v r.1961 dohodli na založení organizace Českého svazu chovatelů v Bludově. Od té doby uspořádali řadu chovatelských a kulturních akcí, jako výstavy, stolní ocenění, Kateřinské zábavy aj. V r. 1981 byl založen kroužek mladých chovatelů, který za svým 29 let získal dva republikové vítěze a jednoho posuzovatele drůbeže, který vzešel z řad mladých chovatelů.
Fotografie:

[nahoru]

  Český svaz ochránců přírody, základní organizace Bludov
Znak organizace
IČ: 75066394 Počet členů: 11
Popis činnosti:
 
Ochrana přírody, sledování chráněných druhů rostlin a živočichů, besedy, přednášky. Zimní přikrmování ptactva. Vydávání publikací s přírodní tématikou. Organizace akcí na ochranu a propagaci ochrany přírody. Péče o naučnou stezku Bludovská stráň včetně místa setkávání na Brusné s vyhlídkou Brusinkou.
Kontaktní údaje:
Telefon: +420 608 769 733
E-mail: klimes@ou.bludov.cz
Adresa: 8. května 63
789 61 Bludov << Zobrazit ulici na mapě Bludova >>
okres Šumperk << Zobrazit Bludov na mapě ČR >>
Kontaktní osoby:
Ing. Milan Klimeš (předseda)
Fax: +420 608 769 733
Email: klimes@ou.bludov.cz
Nabídka pro veřejnost, obec:
 
Besedy o životním prostředí, přírodě a květeně.
Činnost v posledním desetiletí:
 
Ošetření stromů v zámeckém parku, sázení stromků v lese i na březích řek, čištění studánek, sledování výskytu ohrožených živočichů a rostlin, poznávání přírodních krás nejbližšího okolí, besedy a přednášky.
Historie organizace:
 
Základní organizace založena v roce 1982.
Fotografie:

[nahoru]

  Český svaz včelařů, základní organizace Bludov
Znak organizace
IČ: 63696819 Počet členů: 14
Popis činnosti:
 
Sdružuje a podporuje chovatele včel.
Kontaktní údaje:
Telefon: +420 583 238 889 Web: www.vcelarstvi.cz
E-mail: balik@bludov.cz
Adresa: Plk. Karla Hlásného 860
789 61 Bludov << Zobrazit ulici na mapě Bludova >>
okres Šumperk << Zobrazit Bludov na mapě ČR >>
Kontaktní osoby:
Stanislav Balík (předseda organizace)
Telefon: +420 583 238 889
Email: balik@bludov.cz
Nabídka pro veřejnost, obec:
 
Zásobování domácností občanů medem. Nezanedbatelná je opylovací činnost, kterou včely provádějí v zahradách bludovských občanů.
Činnost v posledním desetiletí:
 
Před rokem 1989 bylo včelařství jedinou možností jak legálně podnikat. ZO ČSV Bludov tehdy sdružovala více než 30 občanů. Zůstali pouze ti skalní.
Historie organizace:
 
V r. 1919 v Bludově založena ředitelem měšťanky Františkem Léharem. Z dosud existujících spolků je po SOKOLU spolkem v Bludově nejstarším.

[nahoru]

  Český zahrádkářský svaz, základní organizace Bludov
Znak organizace
IČ: 62352962 Počet členů: 96
Popis činnosti:
 
Výstava květin, ovoce, přednášky o zdravé zelenině a pěstování bez chemie, posezení s hudbou pro zahrádkáře, exkurze a zájezdy po celé republice i do zahraničí.
Kontaktní údaje:
Telefon: +420 732 132 999
Adresa: Plk. Karla Hlásného 705
789 61 Bludov << Zobrazit ulici na mapě Bludova >>
okres Šumperk << Zobrazit Bludov na mapě ČR >>
Kontaktní osoby:
Bohuslav Straka (předseda organizace)
Telefon: +420 732 132 999
Email: slavek.straka@seznam.cz
Nabídka pro veřejnost, obec:
 
Výstavy, přednášky, zájezdy se zahrádkářskou tematikou.
Činnost v posledním desetiletí:
 
Činnost v posledním desetiletí je zaměřena na tradiční činnost a akce. Zatím se nedaří získat pro naši zájmovou práci zejména mladší spoluobčany.
Historie organizace:
 
Spolek v Bludově byl založen v r. 1964. Ze zakladatelů žije již jen několik málo členů. Historie je dlouhá a budoucnost? Veřejné orgány republiky nemají zájem zahrádkářskou činnost podporovat. V posledních letech se to snaží napravit alespoň obec Bludov. Ta začala finančně podporovat projekty, které mohou přispět jak ke zvýšení zájmu o zahrádkářskou činnost, ale také k zlepšení vzhledu domů, oken, předzahrádek.

[nahoru]

  Myslivecký spolek Hubert Bludov
Znak organizace
IČ: 48427888 Počet členů: 36
Popis činnosti:
 
Každoročně se schvaluje plán odstřelů zvěře. Pořádání akcí pro Českomoravskou mysliveckou jednotu Šumperk, zkoušky psů, adeptů a pořádaní plesů.
Kontaktní údaje:
Telefon: +420 608830824 Web: www.facebook.com/MSHubertBludov
E-mail: i.hol@centrum.cz
Adresa: Jana Žižky 195
789 61 Bludov << Zobrazit ulici na mapě Bludova >>
okres Šumperk << Zobrazit Bludov na mapě ČR >>
Kontaktní osoby:
Mgr. Leoš Holinka (předseda spolku)
Fax: +420 736673423
Email: leosholinka@icloud.com
Mgr. Ivana Ficková (jednatel spolku)
Fax: +420 608830824
Email: i.hol@centrum.cz
Jiří Holinka (správce myslivecké chaty)
Fax: +420 776576383
Karek Bank (místopředseda spolku)
Fax: +420 603875248
Marie Balharová (člen výboru)
Fax: +420 603259344
Nabídka pro veřejnost, obec:
 
Činnost v posledním desetiletí:
 
Plesy, brigády aj. Každoročně se schvaluje plán odstřelů zvěře.
Historie organizace:
 
V r. 1991 došlo ke zrušení původního mysliveckého sdružení. Dne 4. dubna 1991 byla ustavující členská schůze mysliveckého sdružení "Hubert" na základě nových organizačních pokynů OV ČMS (30 členů). V červnu 1992 byla dokončena fasáda na myslivecké chatě. V současné době spolek sdružuje myslivce z Bludova, Chromče, Bohutína, Bartoňova, Radomilova a poloviny Hrabenova.

[nahoru]

  Sbor dobrovolných hasičů Bludov
Znak organizace
IČ: 64094804 Počet členů: 163
Popis činnosti:
 
Prezentace obce v rámci okresu, kraje i republiky, v soutěžích mládeže, mužů, žen a veteránů, činnost zásahové jednotky ve spolupráci s Referátem obrany a ochrany a s Hasičským záchr. sborem okresu Šumperk, dlouhodobá spolupráce s ostatními sbory i ze Slovenska.
Kontaktní údaje:
Telefon: +420 Web: www.sdhbludov.webnode.cz
Adresa: Nová Dědina 506
789 61 Bludov << Zobrazit ulici na mapě Bludova >>
okres Šumperk << Zobrazit Bludov na mapě ČR >>
Kontaktní osoby:
Josef Kotrlý (starosta)
Fax: +420 604 613 349
Dušan Březina (náměstek starosty)
Fax: +420 728 919 604
Nabídka pro veřejnost, obec:
 
Čištění koupaliště, zapůjčení kalového čerpadla, pořádání hasičských soutěží, plesů, karnevalů, výchova mládeže, likvidace živelních událostí a práce dle požadavku starosty obce.
Činnost v posledním desetiletí:
 
Oslava 120. výročí založení sboru, likvidace požárů, pomoc při svěcení zvonů a povodních v r. 1997, účast na školení- velitelů, strojníků, řidičů, rozhodčích, dospělých i mládeže, pořádání pohárových soutěží, účast na soutěžích, údržba hasičské techniky, Hasičského domu a areálu, zájezdy.
Historie organizace:
 
Hasičský sbor v Bludově byl založen roku 1879 a prvním náčelníkem se stal J. Švejda. V roce 1889 měl sbor 58 činných, 9 přispívajících a 2 čestné členy. K dnešnímu dni má sbor 163 členů z toho 50 žen, 88 mužů, 25 mladých hasičů. V roce 1977 se začal budovat ,, POŽÁRNÍ AREÁL ", jehož součástí je asfaltová závodní dráha pro pořádání požárních sportů, škvárová dráha 100 m, požární nádrž o obsahu téměř 90 000 m3 vody a zděná zastřešená tribuna. Požární zbrojnice se začala budovat na téměř původních základech staré farské stodoly a dílo bylo dokončeno a slavnostně předáno dne 10. května 1981. Celá výstavba ,, DOMU POŽÁRNÍKU ,, trvala necelých 14 měsíců. Při této akci bylo odpracováno členy požárního sboru celkem 19 032 hodin zdarma! Hodnota díla v té době dosáhla 2 150 000 Kč.

[nahoru]

Aktualizace: 01.10.2020 (09:48)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.