Dechová hudba Bludověnka
IČ: 69601526 Počet členů: 16
Popis činnosti:
 
1x týdně zkoušky v Kulturním domě Bludov, vystoupení na výstavách, v lázních, vystoupení s konferenciérem a 3 zpěváky, spolupráce s tanečním souborem Trávnice. Pořádáme přehlídky harmonikářů, společně s Canzonettou vystoupení k výročí Jana Husa, vánoční zpívání u stromu a vystoupení k Svátku hudby.
Kontaktní údaje:
Telefon: +420 731 711 842 Web: www.bludovenka.cz
E-mail: bludovenka@seznam.cz
Adresa: Hrabenovská 401
789 61 Bludov << Zobrazit ulici na mapě Bludova >>
okres Šumperk << Zobrazit Bludov na mapě ČR >>
Kontaktní osoby:
Miloslav Příhoda (kapelník, jednatel)
Fax: +420 731 711 842
Email: javadub@seznam.cz
Petr Linhart (manažer, jednatel)
Fax: +420 603 554 222
Email: linhart.petr@atlas.cz
Nabídka pro veřejnost, obec:
 
Kromě uvedených vystoupení a pořádaných akcí, vystupujeme při kladení věnců v obci. Nabízíme vystoupení na akcích pro veřejnost a organizace.
Činnost v posledním desetiletí:
 
Pravidelná a dynamická činnost orchestru se datuje od února 1999 s příchodem nových členů. Předtím orchestr vystupoval ojediněle. V současnosti má 16 členů a kolem 20 vystoupení ročně. Při některých akcích vypomáhají i další hostující hudebníci. Bylo nutné zakoupit novou aparaturu, bicí soupravu,vesty, stojany a šanony na noty.
Historie organizace:
 
Vznik orchestru se datuje do 30. let minulého století. Tehdy byl orchestr na velmi dobré úrovni. Od 60. let stagnoval. Katastrofální je stav výchovy mládeže k hudbě, o čemž svědčí minimální návštěvnost koncertů a hudebních akcí mládeží a nezájem o výuku hry na dechové hudební nástroje.
Fotografie:

[nahoru]

  Ochotnický soubor Blud v tyátru
IČ: 26590069 Počet členů: 15
Popis činnosti:
 
Nácvik a následné předvádění divadelních her. Soubor vznikl na podzim v r. 2001. V současné době má 19 členů.
Kontaktní údaje:
Telefon: +420 776 212 128 Web: bludvtyatru.webgarden.cz
E-mail: j.vohralikova@seznam.cz
Adresa: V Potokách 206
789 61 Bludov << Zobrazit ulici na mapě Bludova >>
okres Šumperk << Zobrazit Bludov na mapě ČR >>
Kontaktní osoby:
Bc. Juliana Vohralíková (předseda spolku)
Fax: +420 +420 776 212 128
Email: j.vohralikova@seznam.cz
Nabídka pro veřejnost, obec:
 
Divadelní představení.
Činnost v posledním desetiletí:
 
Historie organizace:
 
Soubor vznikl na podzim v r. 2001.V současné době se nacvičuje pohádka "Jak s Julinkou čerti šili". V roce 2002 zorganizoval soubor akci "Slet čarodějnic" ve Vlčím dole spolu se skupinou historického šermu "Páni z Bludova".

[nahoru]

  Skupina přátel historie a šermu Barbaři
Znak organizace
IČ: 26588919 Počet členů: 5
Popis činnosti:
 
Sdružení je schopné předvést jak ucelené programy trvající 30 - 45 min., tak ukázky soubojů a nebo produkci dle požadavku objednavatele, to vše po vzájemné dohodě. Muže vystupovat při různých příležitostech (plesy, svatby, rauty, prezentační - firemní akce a jiné...), kde předvádí své dovednosti.
Kontaktní údaje:
Telefon: +420 583 246 065 Web: www.barbari.cz
E-mail: barbari@barbari.cz
Adresa: Bohdíkov 3
789 64 Bohdíkov << Zobrazit ulici na mapě Bludova >>
okres Šumperk << Zobrazit Bludov na mapě ČR >>
Kontaktní osoby:
Vlastimil Diopan (vedoucí skupiny)
Fax: +420 604 836 555
Patrik Hamáček (člen)
Fax: +420 602 521 652
Nabídka pro veřejnost, obec:
 
Ukázky soubojů, ukázky zbraní, ucelené programy, vystoupení na různých akcích.
Činnost v posledním desetiletí:
 
K úspěchům sdružení lze přičíst pozvání agentury k&kart bratří Kryštofů Na rytířské turnaje v Bavorském Kaltenbergu pořádaným Bavorským princem Luitpold von Bayern. Podílela se na natáčení tří pohádek (O třech rytířích, krásné paní a lněné kytli, O perlové panně, sirotek z Radhoště.) SHŠ Barbaři můžete převážně vidět na moravskoslezských hradech, kde předvádí svá vystoupení a účastní se bitev, jarmarků a různých jiných akcí např. při otevírání mezinárodního hudebního festivalu "janáčkovi Hukvaldy".
Historie organizace:
 
Skupina historického šermu Barbaři vznikla v období let 1988. Začala se zabývat převážně obdobím Antiky a gladiátorských her. Přes překotný vývoj v období let 1990-92 přešla skupina SHŠ na období ranné a pozdní gotiky, kdy měla skupina osm šermujících, v současnosti má sdružení pět účinkujících členů. V roce 2002 na nátlak objednavatelů jsme byly nuceni vstoupit do sdružení a tak vzniklo "Sdružení přátel historie a šermu Barbaři".
Fotografie:

[nahoru]

  Spolek přátel historie a šermu Páni z Bludova
Znak organizace
IČ: 26515199 Počet členů: 8
Popis činnosti:
 
Hlavní náplní skupiny je pořádání historických akcí, tzv. Řemeslných trhů, jarmarků, průvodů a bitev. Další náplní je osvětová činnost na poli vojenské historie a šermu. Pro děti pořádají Dětský den s pohádkovým lesem.
Kontaktní údaje:
Telefon: +420 739 320 786 Web: www.facebook.com/Páni-z-Bludova-Skupina-historického-šermu-269655286602/
E-mail: panizbludova@seznam.cz
Adresa: Hrabenovská 236
789 61 Bludov << Zobrazit ulici na mapě Bludova >>
okres Šumperk << Zobrazit Bludov na mapě ČR >>
Kontaktní osoby:
Martina Tichá ()
Fax: +420 +420 739 320 786
Nabídka pro veřejnost, obec:
 
Hlavní nabídka naší skupina je komponovaný program odehrávající se v době gotiky, délka programu je asi 30 minut. Dále nabízíme zajištění výstav se zaměřením na dobu gotiky a husitských válek, kostýmových průvodů a řemeslných jarmarků.
Činnost v posledním desetiletí:
 
V roce 2000 - jsme se zúčastnili výročí 510 let Šumperského sněmu, 3x vystoupení na hradě Sovinci, oslav v Postřelmově. V roce 2001 - Šumperský sněm, vystoupení na hradě Sovinci, Úsov, Bouzov, maškarní ples v Bludově, kácení Máje.V letošní sezóně budeme pro velký úspěch na hradě Sovinci vystupovat asi patnáctkrát. V r. 2002 jsme byli spolupořadatelem "Sletu čarodějnic".
Historie organizace:
 
Skupinu historického šermu " Páni z Bludova " založil na jaře léta páně 2000 Martin Schauer. Naše skupina se zabývá obdobím gotiky a husictvím . Od vzniku skupiny vystupujeme s naším programem po celém území České republiky. Pro letošní rok připravujeme nové ukázky , jak to mohlo vypadat. Od roku 2003 pořádáme i své vlastní akce. Tento rok tak jako loňský pro diváky připravujeme rytířské klání na zahradě Kulturního domu v Bludově. Pro malé návštěvníky letos opět připravujeme Dětský den s pohádkovým lesem. Tak jako každý rok povede pohádkový les od horního konce v Bludově na Kostelíček , kde bude připraveno pro malé návštěvníky spousta her a překvapení.
Fotografie:

[nahoru]

  Taneční klub Pohodáři
IČ: 01720392 Počet členů: 18
Popis činnosti:
 
Jsme taneční skupina. Tančíme nejen v rytmu country muziky, ale zajímáme se i o jiné hudební žánry. S vlastními choreografiemi vystupujeme na plesech a jiných kulturních akcích v šumperském regionu i za jeho hranicemi. Rádi se setkáváme s přáteli z jiných tanečních skupin z celé republiky, pořádáme taneční semináře a organizujeme country bály.
Kontaktní údaje:
Telefon: +420 775 625 110 Web: www.pohodari.maweb.eu
E-mail: pohodaribludov@seznam.cz
Adresa: Dr. Březiny 786
789 61 Bludov << Zobrazit ulici na mapě Bludova >>
okres Šumperk << Zobrazit Bludov na mapě ČR >>
Kontaktní osoby:
Lenka Bandasová (kontaktní osoba)
Telefon: +420 775 625 110
Nabídka pro veřejnost, obec:
 
Nabízíme předtančení a taneční vystoupení na kulturních a společenských akcích. Každý rok pořádáme country bál a taneční seminář v Bludově. Vypomáháme na akcích pořádaných KD Bludov.
Činnost v posledním desetiletí:
 
Naučili jsme se přes sto tanců kruhových, párových, čtverylek, řadových a jiných. Nacvičili jsme několik desítek choreografií. Na pozvání vystupujeme při různých společenských a kulturních akcích v Bludově i okolí. Setkáváme se s ostatními stejně zaměřenými skupinami. Pořádáme taneční semináře, vypomáháme na akcích KD Bludov. Rádi společně trávíme i volné dny, kdy vyrážíme na výlety pěšky, na kolech, autem, nebo na lyžích.
Historie organizace:
 
Začali jsme se scházet na jaře roku 2007 v H-klubu v Šumperku. Byli jsme součástí amatérské taneční skupiny Old country dance. V prosinci 2007 jsme se osamostatnili a naší domovskou zkušebnou se stal Kulturní dům v Bludově. V květnu 2009 jsme přijali jméno TK Pohodáři z Bludova. Nacvičili jsme několik vystoupení k různým kulturním i společenským akcím, na které jsme byli zváni. Od roku 2014 pravidelně pořádáme taneční semináře. Naše motto zní: „V pohodě a s úsměvem, protančíme každý den“

[nahoru]

Aktualizace: 30.01.2019 (15:56)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.