Junák - český skaut, středisko Františka Pecháčka Bludov, z.s.
Znak organizace
IČ: 60341939 Počet členů: 58
Popis činnosti:
 
Podpora rozvoje osobnosti dětí a mladých lidi, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností. Nabídka zajímavých činností i starší generaci v klubu oldskautů.
Kontaktní údaje:
Telefon: +420 734368121 Web: www.junak.bludov.cz
Adresa: Lázeňská 856
789 61 Bludov << Zobrazit ulici na mapě Bludova >>
okres Šumperk << Zobrazit Bludov na mapě ČR >>
Kontaktní osoby:
Jan Juránek - Hanes (vůdce střediska)
Fax: +420 734368121
Email: juranekk@seznam.cz
Nabídka pro veřejnost, obec:
 
Nabídka výchovy hrdého občana, rozvoj lidské osobnosti (fyzické, duševní a duchovní). V rámci výchovy k vlastenectví a úctě k padlým hrdinům naši vlasti stavíme 8. května a 28. října čestnou stráž při slavnostním kladení věnců u pomníku padlých. Každoroční pořadatelství tří celostátních humanitárních akcí v Bludově a okolí – Tříkrálová sbírka, Velikonoční skautské kuřátko a Kapka naděje. Pořádání Svatováclavské drakiády. Roznos Betlémského světla starým a nemocným.
Činnost v posledním desetiletí:
 
Od posledního obnovení činnosti v lednu 1990 pravidelná činnost oddílů chlapců, děvčat a dospělých. Každý týden probíhají schůzky pro různé výchovné kategorie, oddíly pořádají své pravidelné víkendové akce (výpravy jedno- i vícedenní, soutěže apod.). V posledních letech pravidelná činnost v tzv. kutílně – možnost rozvíjení rukodělných schopností. Od roku 1991 každý rok alespoň jeden tábor, pravidlem spíše tábory dva (chlapecký a dívčí) – do roku 2005 celkem 27 táborů. Od května 1995 dvakrát ročně čestná stráž u pomníku padlých při kladení věnců. Od září 1995 Svatováclavská drakiáda – v roce 2005 již desátý ročník. V dubnu 1999 velké oslavy 80. výročí založení prvního skautského oddílu v Bludově – odhalení pamětní desky na rodném domě zakladatele. Od roku 2000 podíl na Tříkrálové sbírce, od roku 2004na Kapce naděje a od roku 2005 na Velikonočním skautském kuřátku. Od roku 1990 dovoz Betlémského světla do Bludova, od roku 2000 roznos Betlémského světla starým a nemocným. Organizování okresního kola Závodu vlčat a světlušek – v Bludově 2000. Úspěchy v okresních a krajských kolech Svojsíkova závodu a Závodu vlčat a světlušek (2000 – 2. místo v okresním a 3. místo v krajském kole, 2001 – 2. místo v okresním a 4. v krajském kole). 3. místo v celostátním kole výtvarné soutěže Zažíháme světýlko (2005 – Martin Březina). S finanční podporou obce Bludov výstavba klubovny pro dívčí oddíl (1995) a pro chlapecký oddíl (1999) – klubovnu pro chlapecký oddíl slavnostně otevírala starostka Junáka Ing. Iva Macková.
Historie organizace:
 
První oddíl v Bludově založen v roce 1919 Josefem Cyrilem Kotrlým (v době Květnového povstání pražského lidu místopředseda ČNR, v jehož rukou fakticky skončila II. světová válka; od roku 2005 čestný občan obce Bludov in memoriam). Tento oddíl trval jen do roku 1924. Po třináctileté pomlce vzniká roku 1937 v Bludově skautské středisko. V roce 1940 byl Junák celostátně rozehnán nacisty. Hned po skončení války Junák obnoven. V Bludově se jakožto vedoucí především angažovali br. Pavlů František, Pecháček František, Krejčí Rudolf, Štolc Antonín, Matějíček František, Juránek Vladimír, ses. Šindelová Věra. Roku 1948 byla činnost Junáka jakožto demokratické organizace silně omezována, až byl roku 1950 zakázána úplně. Pražské jaro 1968 přineslo s sebou obnovení činnosti Junáka jak celorepublikového, tak i bludovského. Zdaleka ovšem nedosáhl takového početního stavu jako v roce 1945. Na obnovení činnosti se podíleli zejména br. Pavlů František, Macek Alois, Úlehla Vladimír, Pavlů Oldřich, Špička Jaroslav a ses. Hojgrová Dana. Doba nám však opět nepřála, a tak byl v roce 1970 Junák potřetí (z toho podruhé komunisty) zakázán. Třetí obnova v roce 1990. V čele střediska postupně Pavlů František (1990-1992), Frič Jaroslav-Norek (1992-1995), Znoj Lubomír st. (1995-1998), Balík Stanislav-Ježek (1998-2013) a Juránek Jan-Hanes (2013 až do současnosti). V čele jednotlivých oddílů postupně působili a působí: Frič Jaroslav-Norek, Znoj Lubomír st., Pecháček František-Bručoun, Kubíčková Jiřina-Šárka, Kubíček Antonín-Tony, Balík Stanislav-Ježek, Petřík Jaroslav-Australan, Novotná Ivana st., Znojová Marie st., Vařeková Martina-Riki, Znoj Lubomír ml.-Sokol, Novotná Lucie-Šejla, Novotná Ivana ml., Novotná Petra, Juránek Jan - Hanes, Daniel Ondřej - Rys. V dubnu 2002 po úmrtí Františka Pecháčka-Bručouna, obětavého skautského činovníka, rozhodnuto o pojmenování střediska jeho jménem.
Fotografie:

[nahoru]

Aktualizace: 09.07.2015 (08:54)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.