Uzemní plán

Z astupitelstvo obce Bludov schválilo dne 21. 12. 2011, č. usnesení: 156/11/Z územní plán pro obec Bludov, který nabyl účinnost dne 6. 1. 2012. Zastupitelstvo obce Bludov dále vydalo opatřední obecné povahy č. 1/2017 - "Změnu č. 1 územního plánu Bludov", usnesením č. 269/z/17 na svém zasedíní dne 12. 6. 2017 s datem nabytím účinnosti Změny č. 1 územního plánu dne 30. 6. 2017. Veškerá dokumentace je k nalezení níže na stránce.

Hlavní cíle koncepce rozvoje obce Bludov jsou prosperující a přitažlivá obec výjimečně krásného regionu a rozvoj lázeňství. Pro udržitelný rozvoj obce (pilířů společnost, hospodářství, prostředí) jsou navrženy podmínky pro rozvoj jednotlivých funkčních složek tak, aby byl zabezpečen soulad všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území, a to s ohledem na udržitelný rozvoj území a zejména udržení kvality životního prostředí. Územní plán dále definuje podmínky pro ochranu hodnot území, respektuje legislativně vymezené prvky ochrany přírody, navrhuje zásady a opatření na ochranu krajiny a ochranu před povodněmi.

Uzemní plán - mapa
Územní plán schválený dne 21. 12. 2011 - hlavní výkres ve formátu PDF (2,6MB)

Schválený územní plán se skládá mimo výše uvedené mapy i z textové části a odůvodnění. Veškeré tyto dokumenty jsou přiloženy níže.

Aktualizace: 12.03.2020 (20:02)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.