Sestava dle zákona 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Oficiciální název úřadu:
Obec Bludov
2. Důvod a způsob založení
Obec Bludov (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 367/1990 Sb., o obcích v platném znění ke dni 23.11.1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2, písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).
3. Organizační struktura
Organizační schéma obecního úřadu a Obce Bludov »

Zřizované organizace:

Organizace obcí zřízené či rozpočtově vázané:
Obchodní organizace se 100% účastí obce:
Organizační složky obce:
4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obec Bludov
Jana Žižky 195
789 61 Bludov

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Budova Obecního úřadu, ulice Jana Žižky 195, Bludov

4.3 Úřední hodiny

Pondělí: 07:30 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa: 07:30 - 11:30 12:30 - 17:00

4.4 Telefonní čísla

Telefon: +420 583 301 430, +420 583 238 278
Přehled všech telefonních čísel Obecního úřadu Bludov »

4.5 Čísla faxu

Fax: +420 583 301 441

4.6 Adresa internetové stránky

Adresa oficiálních webových stránek obce Bludov: www.bludov.cz

4.7 Adresa e-podatelny

Elektronická podatelna: podatelna@ou.bludov.cz
Podrobné informace o Elektronické podatelně OÚ Bludov »

4.8 Další elektronické adresy

Obecný emailo OÚ Bludov: info@ou.bludov.cz
Přehled všech emailových adres Obecního úřadu Bludov »

5. Případné platby lze poukázat
Česká spořitelna, a.s., Šumperk
Č. účtu: 1905607389/0800 (příjmový účet obce)
6. IČO
00302368
7. DIČ
CZ00302368
8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Informace z OU »

Důležité dokumenty na Porgal.gov.cz »

8.2 Rozpočet

Ekonomika obce Bludov »

9. Žádosti o informace

Jak získat informace (dokument ve formátu PDF) »

10. Příjem žádostí, stížností, návrhů, další podání

Příjem žádostí, stížností, návrhů, další podání (dokument ve formátu PDF) »

11. Opravné prostředky proti rozhodnutí OU

Opravné prostředky proti rozhodnutí OU (dokument ve formátu PDF) »

12. Formuláře

Na stránkách máme následující formuláře ke stažení »

13. Návody pro řešení životních situací

Návody na řešení životních situací »

14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších právních předpisů »

14.2. Vydané právní předpisy

Obecně závazné vyhlášky a nařízení Obce Bludov »

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Obec Bludov nemá schválený sazebník, informace tedy poskytuje zdarma.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Usnesení o výši úhrad vydaná podle §16a odst.7 zákona v případě odvolání nebo stížnosti. V letech 2004 - 2009 takováto usnesení nebyla vydána.

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

Vzory všech licenčních smluv podle § 14a zákona, jsou-li k poskytování informací povinným subjektem potřebné. Obec Bludov takovéto smlouvy nevede.

16.2 Výhradní licence

Licenční smlouvy upravující výhradní licence poskytnuté povinným subjektem podle § 14a odst. 4 zákona. Obec Bludov takovéto smlouvy nevede.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy podle zákona 106/1999 Sb. »

Aktualizace: 02.01.2010 (23:07)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.