Organižační schéma obce

Organizační schéma obce Bludov

 Zastupitelstvo obce Bludov:

Ing. Pavel Ston (starosta - uvolněný)
E-mail: ston@ou.bludov.cz
Ing. Josef Ťulpík (místostarosta - neuvolněný)
E-mail: mistostarosta@ou.bludov.cz
Ing. Jaroslav Balhar, MBA. (radní)
Jaroslav Čech (radní)
Bc. Roman Holinka (radní)
Prof. PhDr Stanislav Balík, Ph.D. (zastupitel)
Karel Bank (zastupitel)
Mgr. Luděk Březina (zastupitel)
Jaroslav Hudlík, DiS. (zastupitel)
Mgr. Jakub Jelínek (zastupitel)
Ing Kateřina Juránková (zastupitelka)
Ing. Milan Klimeš (zastupitel)
Jindřich Matěj (zastupitel)
Mgr. Karel Směšný (zastupitel)
Bohuslav Strouhal (zastupitel)

 Rada obce Bludov:

Ing. Pavel Ston (starosta - uvolněný)
E-mail: ston@ou.bludov.cz
Ing. Josef Ťulpík (místostarosta - neuvolněný)
E-mail: mistostarosta@ou.bludov.cz
Ing. Jaroslav Balhar, MBA. (radní)
Jaroslav Čech (radní)
Bc. Roman Holinka (radní)

 Komise sociální a bytová:

Ing. Josef Ťulpík (předseda)
E-mail: mistostarosta@ou.bludov.cz
Gabriela Flašarová (tajemnice)
E-mail: flasarova@ou.bludov.cz
Marie Balharová (členka)
Pavla Juřinová (členka)
Jana Kulilová (členka)
Bc. Dana Mikulášová (členka)
Marie Znojová (členka)

 Komise stavební:

Ing. Jaroslav Balhar, MBA. (předseda)
Eva Kösslerová (tajemnice)
E-mail: kosslerova@ou.bludov.cz
Pavel Jurka (člen)
Jindřich Matěj (člen)
Miroslav Plhák (člen)
Ing. František Snášel (člen)
Mgr. Vladimír Vlček (člen)

 Komise životního prostředí:

Mgr. Jana Holinková (předsedkyně)
Lucie Šoupalová, DiS (tajemnice)
E-mail: soupalova@ou.bludov.cz
Šárka Dostálová (členka)
Leona Mazáková (členka)
JUDr. Josef Sedláček, st. (člen)
Ing. František Snášel (člen)
Bohuslav Straka (člen)
Josef Temnyak (člen)

 Komise kulturní, mládeže a sportu:

Prof. PhDr Stanislav Balík, Ph.D. (předseda)
Hana Činková (tajemnice)
E-mail: cinkova@ou.bludov.cz
Kamila Banková, DiS. (členka)
Marcela Březinová (členka)
Bc. Barbora Haušková (členka)
E-mail: kulturni.dum@ou.bludov.cz
Marie Jánětová ml. (členka)
Karolína Kotrlá (členka)
Mgr. Ivana Přikrylová (členka)
Pavel Srb (člen)
Mgr. Lubica Vojteková (členka)

 Komise lázeňská:

 Komise likvidační:

Jaroslav Čech (předseda)
Bc. Marie Konečná (tajemnice)
E-mail: konecna@ou.bludov.cz
Petr Švéda (člen)
Ing. Josef Ťulpík (člen)
E-mail: mistostarosta@ou.bludov.cz

 Komise povodňová:

Ing. Pavel Ston (předseda)
E-mail: ston@ou.bludov.cz
Ing. Jaroslav Balhar, MBA. (člen)
Jaroslav Čech (člen)
Bc. Roman Holinka (člen)
Josef Kotrlý (člen)
Bohuslav Strouhal (člen)
Ing. Josef Ťulpík (člen)
E-mail: mistostarosta@ou.bludov.cz

 Sbor pro občanské záležitosti:

Bc. Barbora Haušková (předsedkyně)
E-mail: kulturni.dum@ou.bludov.cz
Marie Balatková (členka)
Renata Brokešová (členka)
Mgr. Jana Holinková (členka)
Pavla Juřinová (členka)
Jarmila Kašparová (členka)
Simona Zaoralová (členka)
Marie Znojová (členka)

 Redakční rada Bludovanu:

Prof. PhDr Stanislav Balík, Ph.D. (člen)
Karel Bank (člen)
Mgr. Alena Bauerová (členka)
Bc. Barbora Haušková (členka)
E-mail: kulturni.dum@ou.bludov.cz
Mgr. Karel Směšný (člen)

 Finanční výbor:

Ing. Milan Klimeš (předseda)
Ing. Ludmila Cekrová (tajemnice)
E-mail: cekrova@ou.bludov.cz
Karel Bank (člen)
Libor Bryx (člen)
Vladislava Dostálová (členka)
Ing. Jiří Juránek (člen)
Ing Kateřina Juránková (členka)
Petr Švéda (člen)

 Kontrolní výbor:

Jaroslav Hudlík, DiS. (předseda)
Ing. Zdeněk Kolínek (tajemník)
E-mail: kolinek@ou.bludov.cz
Marcela Březinová (členka)
Zdeňka Musílková (členka)
Mgr. Barbora Sedláčková (členka)
Jitka Snášelová (členka)

 Krizový štáb:

Ing. Jaroslav Balhar, MBA. (člen)
Jaroslav Čech (člen)
Bc. Roman Holinka (člen)
Josef Kotrlý (člen)
Ing. Pavel Ston (člen)
E-mail: ston@ou.bludov.cz
Bohuslav Strouhal (člen)
Ing. Josef Ťulpík (člen)
E-mail: mistostarosta@ou.bludov.cz

Organizační schéma OU

Organizační schéma OU

 Starosta a místostarosta obce:

Ing. Pavel Ston (starosta - uvolněný)
Telefon: +420 583301442
Mobil: +420 736769842
E-mail: ston@ou.bludov.cz
Ing. Josef Ťulpík (místostarosta - neuvolněný)
Telefon: +420 583301444
Mobil: +420 602524525
E-mail: mistostarosta@ou.bludov.cz

 Zaměstnanci obecního úřadu:

Ing. Zdeněk Kolínek (tajemník)
Telefon: +420 583301432
Mobil: +420 604219129
E-mail: kolinek@ou.bludov.cz
Eva Kösslerová (stavební agenda)
Telefon: +420 583301437
Mobil: +420 724612579
E-mail: kosslerova@ou.bludov.cz
Ludmila Skoumalová (matrikářka, evidence obyvatel)
Telefon: +420 583301435
Mobil: +420 733534890
E-mail: skoumalova@ou.bludov.cz
Hana Činková (majetkoprávní agenda)
Telefon: +420 583301440
Mobil: +420 733714731
E-mail: cinkova@ou.bludov.cz
Gabriela Flašarová (sociální agenda, podatelna, ústředna)
Telefon: +420 583301430
Mobil: +420 737549522
E-mail: flasarova@ou.bludov.cz
Bc. Marie Konečná (správa poplatků, pokladna)
Telefon: +420 583301434
E-mail: konecna@ou.bludov.cz
Lucie Šoupalová, DiS (agenda životního prostředí)
Telefon: +420 583301436
Mobil: +420 605254426
E-mail: soupalova@ou.bludov.cz
Bc. Jaromír Berka (správa a údržba majetku)
Telefon: +420 583301446
Mobil: +420 733534891
E-mail: berka@ou.bludov.cz
Ing. Ludmila Cekrová (účetní)
Telefon: +420 583301433
E-mail: cekrova@ou.bludov.cz
Aktualizace: 8.12.2014 (23:49)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.