Odesílání...

 

Načítání...

Úřední hodiny:   PO a ST:  7:30 - 11:30, 12:30 - 17:00

Poloha obce Bludov

Bludov, který se poprvé nepřímo připomíná v historických pramenech k r. 1200, je situován asi 4 km jihozápadně od okresního města Šumperk v nejsevernější části Hornomoravského úvalu. Území katastru Bludov se svažuje zhruba od severu k jihu a náleží ke třem horopisným celkům. Od severu sem zasahuje Branenská vrchovina, převážně zalesněná od vrcholů až po 350 - 400 m n. m. Při severní hranici katastru je jeho nejvyšší bod - vrchol Chocholíku (550 m n. m.). Níže položený zbytek území je až na výjimky bezlesý a je využíván zemědělsky. Mírně zvlněná plošina jihovýchodní části území patří k Šumperské kotlině. Od nivy Desné, která meandruje při jihovýchodní hranici katastru je nápadně oddělená strmým, až 50 m vysokým, zalesněným svahem, který se táhne v délce přes 2 km nad železniční tratí (tzv. "Bludovská stráň"). Nad ním je vyvinutá akumulační terasa se sprašovou hlínou. Jihozápadní část katastru, v níž leží obec i lázně Bludov je zvlněna jen nepatrně a je součástí Mohelnické brázdy. Tvoří ji niva Moravy, která při jihozápadní hranici katastru tvoří četné meandry a několik slepých ramen. V jižním cípu katastru, nedaleko soutoku Moravy a Desné, je nejnižší nadmořská výška (280 m n. m.).

Bludovem probíhá hranice dvou geologických jednotek. V severní části katastru vystupují starší přeměněné (metaforované) horniny, které patří k tzv. keprnické klenbě. Jsou to hlavně ruly a svoly, v menší míře kvarcity a krystalické vápence. V jižní části vychází na povrch tzv. šumperská žula, která vyvřela v mladších prvohorách. Na styku žuly s krystalickými vápenci vznikala tepelnými účinky žhavého žulového magmatu ( kolem 700- ti stupňů) svérázná kontaktní hornina, kterou nazýváme taktit nebo erlán. Tato nápadná hornina byla poprvé popsána v polovině minulého století a v roce 1884 ji bludovský rodák R. Kašpar pojmenoval "Bludovit". Tento název, i když nemá oficiální platnost, se někdy používá i dnes. "Bludovit" je známý krásným vývinem některých méně obvyklých nerostů zvláště granátu (hessonitu), vesuviánu a wollastonitu. Z Bludova je celkem popsáno již 40 druhů nerostů, zčásti ovšem i z jiných hornin.

Mezi nerostné suroviny patří i minerální vody. V Bludově se z jednoho vrtu z hloubky 130 m jímá a využívá oteplená sirovodíková voda (teplota kolem 24 stupňů). Voda vystupuje po puklinách žul z hloubek asi 500 - 600 m. Původ sirovodíku ve vodě se odvozuje z organické hmoty, vsáklé do země s vodou lesních porostů, a s činností bakterií v podzemních vodách.

ADRESA A KONTAKT OBCE BLUDOV

Obecní úřad Bludov
Jana Žižky 195
789 61 Bludov

Email:
podatelna@ou.bludov.cz
(oficiální podání)
info@ou.bludov.cz

ID datové schránky:
sa8bfg9

IČ: 00302368     
DIČ: CZ00302368

Bankovní spojení:     
Česká spořitelna, a.s., Šumperk

Číslo účtu: 1905607389/0800 (příjmový účet obce)

Portál veřejné správyPolicieOtevřeteEvropská databankaEpusa.czJeseníkyMěsta obceCzech pointBlind friendly

Copyright (c) 2020 - 2019 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Netsimple.

Tato stránka využívá pouze technické cookies pro správnou funkčnost webových stránek. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním.