Spolky a spolkový život jejich členů v Bludově

Bludov byl odedávna největší českou obcí v bývalém šumperském politickém okrese (míněn okres do roku 1960). V roce 1900 zde stálo 350 domů, ve kterých žilo 2460 obyvatel, z nichž se k německé národnosti hlásilo 42. Ve druhé polovině 19. století žilo na Šumpersku české obyvatelstvo jen ve třinácti obcích poblíž Šumperka a tvořilo jen menšinu (Češi 10.238, Němci 65.512). Na Zábřežsku byl poměr Čechů a Němců zhruba stejný (Češi 33.556, Němci 38.840) - údaje jsou vztaženy k roku 1880.

Pohlednice z Bludova z roku 1921.

V širokém okolí si Bludov získal pověst národnostně nejuvědomělejší české obce a obhájce práv všech českých obcí v jižní části Šumperska. Na probuzení národního uvědomění bludovských obyvatel měli prvořadou zásluhu bludovští kněží – páter Josef Němec a František Ermis, který byl jedním z iniciátorů vzniku českého gymnázia v Zábřeze (18.9.1896) a Měšťanské školy v Bludově (28.9.1908). Obě tyto školy byly první české školy svého druhu na dnešním šumperském okrese.

Vznik jednotlivých spolků

Nejstarším bludovským spolkem je Sbor dobrovolných hasičů, založený v roce 1879 (letos tedy slaví 125 let od svého založení). Je to jeden z nejstarších spolků na severní Moravě a nejstarší v bludovském okolí. Budit národní uvědomění bludovských obyvatel bylo jedním ze základních poslání čtenářsko - zábavného spolku Svatopluk, který ještě jako bludovský kaplan založil v r. 1881 František Ermis. Z iniciativy hraběte Karla Emanuela ze Žerotína vznikl v r. 1880 německý úřednický spolek – Beamtenverein. Spolek válečných veteránů byl založen v roce 1881. Peněžní ústav – Občanská záložna byl založen 28. ledna 1886. Zakládajících členů bylo 21, poplatek za vstup činil 10 zlatek. Počet českých národních spolků byl obohacen v r. 1892 o odbor Matice školské – tento spolek se zaměřil především na pomoc dětem chudých rodičů. Místní odbor Národní jednoty pro Bludov a okolí vznikl v r. 1885. Tělovýchovnou jednotu Sokol založil v r. 1897 Rudolf Kordas, který do řad Sokola převedl část členů čtenářsko - zábavného spolku Svatopluk. Hospodářský spolek pro obce šumperského okresu byl v Bludově ustaven r. 1897, v r. 1898 pak dělnický konzumní spolek Vzájemnost. Se spolkem Svatopluk v r. 1900 splynula Vzdělávací jednota katolických mužů a jinochů, založená roku 1895 kaplanem Rudolfem Holubem. Spolek svaté Rozálie zahájil svou činnost 20. února 1901. Spořitelní a záloženský spolek (peněžní ústav s ručením neomezeným) byl založen 12. května 1901. Dalším tělovýchovným spolkem, který měl být protiváhou Sokola, byla jednota Orla, založená v Bludově v r. 1909. Včelařský spolek založil ředitel měšťanky František Léhar v r. 1919. V tomtéž roce založil tehdejší student gymnázia Josef Cyril Kotrlý se svými bratry a přáteli první skautský oddíl v obci.

Prameny a literatura:
  • Březina, Jan: Paměti obce Bludova, 1927
  • Janíčková, Pavlína: Spolky a spolkový život v Bludově do roku 1918, diplomová práce 2002
  • Spurný, František a kol.: Bludov dříve a nyní, 1979

Článek z únoru roku 2004

Stanislav Balík st.

Zpět!
Navigace: Bludov.cz > Webové stránky >
Aktualizace: 22.10.2010 (21:34)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.