Statek čp. 118 a 513

Statek čp. 118 a 513
Státem chráněná památka č. 560 a 561.

Nachází se na horním konci obce Bludova po pravé straně místní komunikace. Statek čp. 118 v Bludově je zachovaným příkladem zemědělské usedlosti menšího sedláka na území horní Hané. Hlavní obytné stavení i výměnek byly postaveny štítem do ulice. Do usedlosti se vstupovalo vraty, která spojovala obydlí hospodáře, s výměnkem na druhé straně podélného dvora. Hospodářské budovy navazovaly bezprostředně na obydlí , někdy sním bývaly spojeny náspí s arkádami. Střecha byla pokryta většinou došky, někdy též šindelem. Stodola s průjezdným mlatem uzavírala příčně dvůr v jeho zadní části a oddělovala jej od sadu či zahrady, případně navazujících polností. Menší spíše okrasná zahrádka bývala i před domem. Až do poloviny 19. století byla převážná většina bludovských obydlí dřevěná. Pokud se týká vnitřní dispozice domů : napříč obytným stavením šla síň, z ní se přišlo do kuchyně. V síni byla chlebová pec a ohnisko. V síni se také zatápělo v kamnech. V nízké a tmavé jizbě nalevo ve zdi byl krb, v němž se v zimě svítilo smolnými loučemi. Skleněné tabule okenní byly nahrazovány měchuřinami. Kouř stoupal otvorem ve stropě a rozptyloval se po hůře. Napravo ode dveří světnice byla police s nádobím, na zdi mísník. Vpravo v rohu stál stůl, za ním lavice s lenochy podél zdi, postel a truhla. Z velké jizby se šlo do malé nebo do komory, odtud pak do konírny a chléva na hovězí dobytek, popřípadě do ovčírny. Síň a obytné místnosti měly podlahu z dusané hlíny. Výraznějšími proměnami procházel interiér domů v průběhu 19. století. Hliněná podlaha se měnila za dřevěnou, povalové stropy nahradily trámové se záklopy a rozšiřovalo se i vnitřní vybavení místností. Tomuto popisu pravděpodobně odpovídal a částečně stále odpovídá i statek čp. 118 . Ještě v 1. polovině 19. století byl statek dřevěný, jak o tom svědčí indikační skica Bludova z roku 1834, kde jsou všechny objekty statku vyznačeny žlutou barvou. K přestavbě dřevěného domu na zděný tedy muselo dojít někdy v průběhu 19. století. Zřetelně zachovaná je pozdně barokní bílená omítka s nápaditými girlandami a motivem kalicha na hlavní budově statku a lichoběžníkové dřevěné štíty s podlomenicemi. Ještě na jaře roku 1997 byly statek i výměnek vzájemně propojeny zastřešenou fortnou s dřevěnými vraty a vstupní brankou.

Ing. Karel Janíček

Zpět!
Aktualizace: 07.08.2005 (11:08)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.