Horní dvůr - Zámeček

Když ve druhé polovin 15. století byl Starý hrad rozbořen vojsky Matyáše Korvína, byl totiž poničen, aby již nikdy nemohl být opraven a nemusel být znovu dobýván. Stejný osud stihl i Nový hrad u Hanušovic. Protože celé panství v tu dobu velmi často měnilo majitele, nepotřebovala vrchnost zde žádné správní, ani sídelní centrum. Teprve ve druhé čtvrtině 16. století za Přemka ze Žerotína je takováto potřeba zde znova. Bylo zahájeno budování tzv. Forberku pod bludovským hradem tj. Horního dvora zámečku, hospodářského dvora a hájenky.

První připomínka Horního Dvora je v listině z r. 1568, kdy Fridrich starší ze Žerotína prodává olomouckému biskupovi Vilémovi z Prusínovic "....pustej hrad Bludov s dvorem poplužním, loukami a zahradami k tomu dvoru přináležejícími, ves bludov, faru,Kresba bývalého hostince na Zámečku od bludovského rodáka Adolfa Kašpararychtu....". Pravděpodobně r. 1520 byl vybudován panský dům - Zámeček a větší, původně dřevěná hospodářská budova se stájemi. Dokonce se připomíná i ovčín, a to s chovem až dva tisíce ovcí.

Panský dům - Zámeček - měl svůj význam do výstavby tvrze, později zámku a Dolního dvora v Bludově. Potom byl přeměněn na zájezdní hostinec. Velkým neuzavřeným obloukovým schodištěm se vystupovalo do 1. poschodí do velké, ale nízké šenkovní místnosti s dřevěným stropem na straně levé, a od roku 1822 potom do velké taneční síně na straně pravé. Jako výletní restaurace - někdy nazývaná také Korbílek - budova sloužila až do počátku padesátých let minulého století. Zejména letní odpolední taneční zábavy, střelecké soutěže se záhy staly pověstnými. Početní návštěvníci v létě rádi odpočívali ve stínu lip před zámečkem. 1. 5. 1890 zde byla první oslava Svátku práce pro celou severozápadní Moravu. Demonstrace se zúčastnilo více jak 5000 osob. Dobu velké slávy zámečku dnes již připomíná rozsáhlý, v pískovcové skále vysekaný sklep 25 m dlouhý, 5 m široký, 2 m vysoký, uprostřed se čtvercovým sloupem. Po roce 1990 byl učiněn pokus o obnovu zašlé slávy a byla postavena nová restaurace, dnes je to noční klub.

Dřevěná hospodářská budova koncem 16. století byla přebudována v ranně renesanční kamenocihelnou stavbu, ve které určitě byla kachlová kamna. Při archeologickém výzkumu v roce 1995 - 96 byly nalezeny kachle s letopočtem 1604. Pravděpodobně v letech 1605 - 1618 zde byl budován letní výletní a odpočinkový letohrádek. Bývalý hostinec na Bludovečku r. 1916 Byla to jednopatrová obdélníková budova s arkádovou chodbou a sloupovým hlavním průčelím k dnešní cestě na Šumperk. Horní dvůr včetně letního sídla několikrát vyhořel naposled v r. 1741, a potom již jako letní sídlo nebyl obnovován, pouze jako hospodářské budovy. Dodnes jsou dochovány velmi cenné stavební prvky, včetně unikátně řešeného krovu apod.

K zámečku, letnímu sídlu a k Hornímu dvoru se vztahuje řada pověstí, dohadů, smyšlenek. Téměř každý určitě slyšel o tom, že ve velkém sklepě Zámečku se skrývali Čeští bratři po bitvě na Bílé hoře, že mezi nimi měl být i učitel národů Jan Amos Komenský. V dnešní sýpce měli mít společnou modlitebnu a právě proto se jedné z budov dodnes říká fara, a že ve sklepení dnešní sýpky je zazděný vchod do podzemní chodby na Starý hrad, či dokonce až na hrad Brníčko.

Ing. Karel Janíček

Zpět!
Aktualizace: 09.11.2005 (23:14)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.