Socha sv. Rozálie

Socha sv. Rozálie
Není zapsána jako státní chráněná památka.
Stojí na polní parcele č. 1340,
jejíž majitel má za povinnost ji vydržovati.

Tato socha stojí po pravé straně cesty vedoucí k zámečku (na Trhovici). Nechali ji roku 1869 postavit manželé Jan a Marianna Sekaninovi. Neměli děti, jimi vymřel rod Sekaninův na statku čp. 96 - ten byl minimálně od druhé poloviny 18. století (s výjimkou rychty) největším gruntem v Bludově. Po smrti Jana Sekaniny roku 1881 byla nejlepší pole odprodána a zbytek statku šel z ruky do ruky, až z něj zbylo jen obytné stavení, které navíc několikrát vyhořelo. Povinnost udržovat sochu visela původně na statku čp. 96, po jeho rozparcelování na parcele, na níž socha stojí. Na podstavci je vytesáno: “Postaveno ke cti a chvále Boží od Jana a Marianny Sekaninových manželů. Celému dobrému přátelstvu na památku v roku 1869”. Nad nápisem je umístěn zřejmě reliéf P. Marie, zleva na boční straně reliéf klečící světice a napravo je znázorněn sv. Jan Nepomucký. V listopadu 2000 se někdo pokusil sochu ukrást (zřejmě jeřábem), pokus byl naštěstí (za cenu “oštípání” spodní části sochy) neúspěšný.

Doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.

Zpět!
Aktualizace: 04.01.2006 (17:03)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.