Socha Ježíše nesoucího beránka

Socha Ježíše nesoucího beránka

M ístu, kde tato socha stojí se říká "U Beránka". Socha se nachází při cestě ke Kostelíčku. Socha stojí na kamenném podstavci. Vše je z bílého slezského mramoru. Socha Ježíše s beránkem byla postavena neznámým dobrodincem a to přes noc tak, že nebylo očitých svědků. Mezi staršími bludovskými se traduje domněnka, která je podložena určitými skutečnostmi, že tím dobrodincem mol být bývalý starosta Petr Minář. Ten za svého působení jako starosta činil velká příkoří katolické církvi jmenovitě faráři P. Josefu Němci a P. Frant. Ermisovi. Dlouholetý spor s církví a obcí o kostelíček, který tato musela vykoupit. Spor o chudobínských fond, který církev odmítla obci vydat se situace vyostřila tak, že v r. 1888 se u Kostelíčka nekonaly bohoslužby ani pouť. Tu se nabízí myšlenka, zda na sklonku svého života Petr Minář nezačal svých činů litovat a chtěje tak svému svědomí ulehčit, dal tento sloup s Ježíšem nesoucího beránka přes noc na soutoků dvou potoků, při cestě ke Kostelíčku postavit. Protože se nevědělo, kdo nechal sochu postavit, a tedy ani neustavil vydržovací fond, zůstala několik let neposvěcena. V roce 1915 věnovala výměnkářka Františka Minářová (manželka zmiňovaného starosty Petra Minářem) 100 korun na udržovací fond, a tak na svátek Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna 1916 odpoledne po sv. požehnání šel od kostela velký průvod a po kázání o dobrém Pastýři P. Karel Dřímal sochu posvětil.

Doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.

Zpět!
Aktualizace: 04.01.2006 (17:00)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.