Paměti obce Bludova

Na statku čís. 119 hospodařili původně Pavlíci. Vdova po Martinu Pavlíkovi prodala statek r. 1718 za 300 mor. tol. Jindřichu Pospíšilovi, který jej r. 1758 odevzdal synu Františkovi; r. 1762 koupil jej Ondřej Lass, který jej r. 1787 postoupil zeti Antonínu Minářovi ze Sudkova, tento opět synu Janovi a Jan Petrovi. Petr Minář prodal jej kolem r. 1890 synu svého švakra Josefu Hrochovi z Postřelmůvka.

Zahradu čís. 120 postoupila vdova po Jiřím Sobotovi r. 1726 Pavlu Šajovi, za něhož se asi vdala, na 20 let k užívání. Ježto mezitím asi dědic Jan Sobota zemřel, přešel statek ve vlastnictví Pavla Šaje s tím však dodatkem v kupu, že, kdyby Pavel Šaj zemřel bez dětí a zahrada přišla na prodej, má na ni míti předkupní právo Jakub Sobota, snad mladší bratr Jiřího Soboty, nebo jeho dědici. Po smrti Pavla Šaje prodala r. 1767 vdova po něm Kateřina, (druhá jeho žena?) zahradu Pavlu Plodovi, vdova po tomto r. 1769 Janu Hanóskovi. R. 1782 získal zahradu Jindřich Kvapil, jenž ji r. 1787 prodal Josefu Plodovi. Pak byl na ní Jan Pelc, po něm syn Josef, po tomto syn Josefův František. František Pelc postoupil usedlost zeti Františku Janíčkovi ze Lhoty Štědrákovy.

Na statku čís. 121 hospodařili původně asi Plodové. R. 1720 postoupil jel Pavel Plod za 400 mor. tol. synu Janovi, Jan r. 1762 synu Josefovi, Josef r. 1776 synu Pavlovi, Pavel synci Josefovi atd., až r. 1889 odstoupil jej Josef Plod mladšímu bratru Karlovi a přestěhoval se na statek č. 101.

Zahradu čís. 122 prodal r. 1702 Jan Berka za 190 mor. tot. Jakubu Směšnému, od něhož ji r. 1736 převzal syn Matěj Směšný a hospodařil na ni do r. 1763. Po něm byl na ní jeho syn Jakub. Vdova po tomto prodala ji r. 1774 Martinu Kulhajovi, který ji držel až do r. 1789. Pak hospodařili tu Březini. Vdova po Janu Březinovi vzala si Jana Matějčka z Chromče. Nyní hospodaří na usedlosti Alois Matějček.

Zahradu č. 125 odstoupila r. 1729 vdova po Jiřím Truxovi za 110 mor. tol. synu Ondřeji, který ji r. 1742 prodal Anně Pospíšilové. Ta pustila ji r. 1745 Janu Pospíšilovi. Později přiženil se na ni Jan Ston z Postřelmůvka, s jehož dcerou se oženil Jan Matějček. Po tomto převzal r. 1889 zahradu syn Jan.

<< Předchozí  98  Další >>

Přejít na stranu:
Navigace: Bludov.cz > O Bludově
Aktualizace: 27.01.06 (20:20)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.