Paměti obce Bludova

Zahradu č. 104 prodal Jan Šnytlar (Šajtlar?) r. 1697 Jakubu Pecháčkovi za 220 mor. tol. Ten ji r. 1735 postoupil synu Josefovi. R. 1744 vyměnil Josef Pecháček zahradu za Myšákův statek č. 100. Po Martinu Myšákovi byl na ni syn Josef (r. 1753), pak Matouš (1792). Potom nabyl zahrady rod Čmakalů, jenž na ní dosud hospodaří.

Statek č. 108 prodal Jiří Ospálek r. 1676 Kašparu Souralovi za 250 mor. tol. R. 1713 byl na něm syn Martin Soural, po jehož smrti vdova Kateřina jej prodala Pavlu Heděncovi. Ten jej prodal r. 1778, protože jeho syn byl chromý a k práci neschopný, Janu Plhákovi, jehož rod na něm hospodařil až do r. 1883. Poslední držitel odprodal hodně polností. Zbytek koupil František Konečný z č. 114, jehož syn František jej nyní drží.

Statek č. 109 prodal r. 1715 Pavel Člupný za 250 mor. tol. Josefu Juřinovi. Vdova po Juřinovi Mariána vdala se r. 1730 za Jakuba Maturu a postoupila mu statek na 20 let. Jakub Matura odevzdal jej r. 1752 Mikuláši Jáněti, který si vzal dědičku statku Mariánu, dceru Jakuba Matury. Po Mikuláši Jáněti nastoupil r. 1788 syn Josef. V 19. století se na statek přiženil Jan Benda z Rudy n. Mor. Ten odevzdal jej synu Janovi, po jehož smrti jej zdědila dcera tohoto, Provdaná za Josefa Kopla.

Statek č. 110 postoupil r. 1706 Pavel Horáček synu Václavovi za 200 mor. tol. Syn Václavův Jakub prodal jej r. 1739 Jakubu Březinovi, jehož rod tu hospodařil už do r. 1895, kdy jej značně o polnosti ochuzený převzal zeť J. Plhák. Říkávalo se tu „u Březinů pod smrkem“. Po Plhákovi získal stateček r. 1899 Petr Minář z č. 119, zaměniv zaň svou chalupu. Po něm hospodaří tu Alois Směšný. Statek č. 111 odstoupil r. 1724 Martin Člupný za 328 mor. tol. synu Janovi, ten r. 1756 opět synu Janovi, který jej držel do r. 1795. Pak přešel statek na rodinu Jiřího Motyky, od níž jej značně zmenšený získal František Jáně z č. 45.

Statek č. 112 odstoupil r. 1717 Jan Martinák za 450 mor. tolarů synu Václavovi, ten r. 1739 synu Jiřímu. R. 1776 byl na něm syn Jiřího Jakub. Rod Martináků hospodařil na statku do r. 1875, načež byl statek rozdroben. Stavení s několika měřicemi polí koupil domkař Jan Jáně (Hrubý Jan); nyní drží usedlost vdova po Františku Jáněti, synu předchozího, Josefa.

<< Předchozí  95  Další >>

Přejít na stranu:
Navigace: Bludov.cz > O Bludově
Aktualizace: 27.01.06 (19:55)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.