Paměti obce Bludova

Statek č. 83, u zámku, převzal po zemřelém Jakubu Pavlíkovi r. 1695 syn Jiří za 250 mor. tol. Po něm zeť Jiřího Pavlíka Pavel Březina. Česká kupní smlouva, ujednaná mezí Jiřím Pavlíkem a jeho zetěm Pavlem Březinou, uvedená tu na ukázku, zní takto:

22. října 1733 byl v poctivé obci Bludově sepsán kup, jenž nabude platnosti, až bude schválen ještě vrchností. Jiří Pavlík prodal svůj statek zeti Pavlu Březinovi za starodávnou cenu 250 mor. tol. Z částky té dá kupující závdavek 140 mor. tol. ihned a rolní peníze bude spláceti o sv. Václavu po 4 mor. tol. a o sv. Jiří po 3 mor. tol. až do zaplacení celé jistiny.

Přídavky k statku tomu jsou tyto: 2 koně se vším, co na ně náleží, 1 okatý vůz, 1 pluh se železy, 1 hak, dvoje brány, 1 řetěz vázací a jeden pod saně, l sekera na klády, řezačka s kosířem, l senné, l hnojné vidle, 3 slepice s kohoutem, 1 korec ovsa, 1½ věrtele ječmene, 1 věrtel semence a obili na podzimní setí všecko. Kromě toho vymiňuje si prodavatel ze zasetého obilí: pšenice po měřici od Příčné cesty za dolinou, rži od silnice v jatých honech po 3 měřicích; k tomu ještě, aby si směl na jaře zaseti věrtel ovsa a aby jednou všeho a s natí směl užíti. Dále sobě vymiňuje prodávající pro budoucno za výměnu chaloupku, která je k tomu účelu postavená, k ní kousek zahrady od chlévů až po příkop, a to až po kámen, kde se začíná obecní, za příkopem pak jednu hrušku zábřežskou a na hrázce jednu pardamašku (hrušeň); roli od Příčné cesty na dvojích honech; na každých honech 11 záhonů vedle meze Jakuba Ospálka; louku Pod horou vedle Jana Pospíšila, a to ten kout s těmi břehy; ve stodole v dolním přístodůlku při oplotě k otvoru půl druhého sáhu široké a tolikéž dlouhé místo pro skládáni obilí a nad plevníkem na hůře místo pro slámu. Hospodář bude povinen výměnu s koňmi obdělávati a 2 kusy hovězího dobytka s hospodářovým bez platu na pastvu honiti. Kdyby Bůh všemohoucí dopustil a manželka přežila nynějšího hospodáře - prodavatele, bude míti v chaloupce pohodlnou výměnu a polovici té zahrady. Setého obilí bude míti: 1 měřici pšenice, 2 měřice rži, pak 1 záhon na zelí, jeden na proso, jeden na len, polovici louky, 40 otepí dlouhé slámy, l½ kopy matynek, avšak hnůj zůstane hospodáři. I dříví si vymiňuje prodávající, a to, aby směl si každý rok až do smrti obou dvou udělati sáh dříví ve Stráni a utíti jeden buk, v zahradě pak 2 dubce na opravu chaloupky. Po smrti

<< Předchozí  92  Další >>

Přejít na stranu:
Navigace: Bludov.cz > O Bludově
Aktualizace: 27.01.06 (19:51)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.