Paměti obce Bludova

hospodářstvím přešel statek do rukou Josefa Kotrlého, rodáka z Chromče. Ten dal statek synu Josefovi, který oň přišel. Statek byl kolem roku 1890 rozkouskován. V hospodářských staveních zřídil si František Ston zámečnickou dílnu, kterou po válce odevzdal synu Františkovi.

Zahradu č. 50 prodal r. 1721 Václav Kulhaj, snad týž, který před tím hospodařil na čísle 51, za 100 mor. tol. Františku Janoušovskému, ten r. 1740 Jiřímu Bezděkovi., Vdova po Bezděku Barbora držela ji nějaký čas sama; r. 1789 pustila ji však synu Jindřichu Bezděkovi. Po r. 1870 koupil ji zámecký klíčník Jan Frank, jenž ji prodal vrchnosti, od niž ji koupil tehdejší hospodářský správce velkostatku bludovského František Pospíšil. Nyní je na ní bývalý panský šafář Hošek.

Statek č. 51 prodal r. 1714 pastýř z Horního dvora Václav Kulhaj za 830 mor. tol. Jakubu Kašparovi. Ten jej r. 1733 pustil synu Janovi, Jan r. 1774 synu Josefovi. Vdova po tomto držela statek do r. 1807, kdy jej odevzdala synu Josefovi. Kašpaři hospodařili na statku do r. 1878. Jan Kašpar odevzdal statek dceři Marii, provdané za Josefa Juráska, který statek, náležející k největším a nejlepším v dědině, zadlužil, a proto od něho mnoho polí odprodal. Vdova po Juráskovi vdala se za Kubíčka z Rudy, po jehož smrti prodána jeho dcerou polovice statku Františku Řežuchovi.

Zahradu č. 56 odevzdal r. 1704 Tobiáš Koutný synu Janovi za 220 mor. tol., ten r. 1743 synu Františkovi, tento opět synu Jakubovi. Od druhé polovice 19. století drží zahradu rod Hrochů. Josef Hroch se r. 1924 pádem s patra zabil a vdova po něm Celestina, rozená Jánětová z čísla 139, si vzala Rudolfa Jakverta, který na zahradě nyní hospodaří.

Zahradu č. 57 odevzdal r. 1712 Jakub Juřina za 250 mor. tol. synu Jakubovi, ten r. 1748 synu Jakubovi, tento r. 1755 synu Janovi. Vdova po Janovi Mariána prodala ji r. 1772 „poctivému mládenci Jiřímu Konečnénu", za něhož se vdala. Jiří Konečný pustil zahrada r. 1790 Janu Juřinovi, snad svému nevlastnímu synu. Později hospodařili na zahradě Balcárkové. Antonín Balcárek, jenž zemřel r. 1892, zanechal po sobě vdovu, která si vzala Petra Zatloukala z čísla 60, po němž převzal usedlost syn František.

<< Předchozí  90  Další >>

Přejít na stranu:
Navigace: Bludov.cz > O Bludově
Aktualizace: 27.01.06 (19:48)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.