Paměti obce Bludova

výměna odprodána. Obytné staveni a trochu poli drží nyní zeť Josefa Zatloukala Alois Neset.

Statek č. 40 prodal r. 1683 Pavel Pokorný za 330 mor. tol. Pavlu Kvapilovi, jenž jej pustil synu Pavlovi. Mariána, vdova po tomto, pustila jej r. 1743 zeti svému Jindřichu Stonovi, jenž jej r. 1773 dal synu Jakubovi, ten r. 1798 synu Janovi. Po Stonech hospodařil tu nějaký čas Josef Zatloukal z čísla 39, oženiv se s Františkou, vdovou po Janu Stonovi. Když syn předešlého Slona Jan dospěl, převzal po otci zděděný statek, po něm syn jeho Alois.

Na statku č. 41 hospodařili Strouhali. Po nich Karel Jindra, který r. 1728 jej prodal za 400 mor. tol. Matouši Nezbedovi, jemuž přezdívali snad proto, že sem přibyl z Chromče, Přibylý. Po Matouši Nezbedovi užíval statek jeho syn František až do r. 1791. Později přišel statek do rukou bludovského faráře Kouřila, který jej však, maje potíže s robotou, prodal Janu Reichlovi. Dcera Jana Reichla provdala se za Pavla Březinu z čísla 42, který statek držel pro svého syna Josefa, jenž tu nyní hospodaří.

Statek č. 42 pustil r. 1724 Jan Zdráhal svému synu Mikuláši za 250 mor. tol. Vdova po Mikuláši vzala si Pavla Březinu, který držel statek pro dětí Zdráhalovy. Dcera Zdráhalova Anna vdala, se za Adama Pobudu na statek č. 130 a prodala rodný statek svému otčimu (roku 1750). Po Pavlu přešel statek r. 1804 na syna jeho Tobiáše, po tomto na syna Tobiášova Pavla. Josef, syn Pavlův, o statek přišel. Zbytek polnosti a hospodářská stavení koupil r. 1903 Josef Pavlík.

Statek č. 45 prodal r. 1711 Jiří Kulhánek Janu Kulhajovi za 540 mor. tol. Kulhaj pustil jej Janu Jáněti, jehož rod dosud na něm hospodaří. R. 1907 převzal po Janu Jáněti statek zeť Jan Ženožička, jenž padl ve světové válce. Vdova po něm Josefa provdala se za Aloise Diviše, který nyní na statku hospodaří.

Statek č. 46 pustil r. 1726 Mikuláš Ospálek svému švakru Janu Heděncovi za 500 mor. tol. Vdova po Heděncovi vzala si Jiřího Motyku, který držel statek do plnoletosti Heděncova syna Pavla. Pavel Heděnec prodal však r. 1750 zděděný statek otčimovi. Po Jiřím Motykovi dostali se na statek zase Heděnci. Špatným

<< Předchozí  89  Další >>

Přejít na stranu:
Navigace: Bludov.cz > O Bludově
Aktualizace: 27.01.06 (19:46)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.