Paměti obce Bludova

Rychta měla výměnu na „vochcimře". Chalupa ta zove se vochcimra (Wachzimmer) proto, že v ní měli v perní polovici 19. století myslivci, kteří byli v Bludově po nějakou dobu ubytováni, strážnici. Vochcimru oddělenou od rychty koupil řezník František Soural, jenž na ni dostal hostinskou koncesi, když výčep na rychtě pominul. Po něm drží č. 348 Antonín Šimůnek.

Statek č. 36 pustil r. 1726 Jan Jáně za 250 mor. tol. synu svému Jiřímu. Alžběta, vdova po Jiřím, vdala se r. 1767 za Jana Drtila a roku 1783 po třetí za Jana Nezbedu, který držel statek pro Josefa, syna zemřelého Jana Drtila. Po Josefu Drtilovi hospodařil na statku syn jeho Josef. Dcera tohoto, dědička statku, vdala se za Jana Osladila, který zadluživ se odprodal část pozemků. Zmenšený statek koupil Jan Březina z č. 118.

Na statku č. 37 hospodařili před r. 1644 Hrabáčkové. R. 1644 převzal statek Lukáš Povýšil; po něm držel jej Matěj Nedoslóžil. Roku 1724 hospodařil na něm Jiří Heděnec, po něm Matouš Hlásný, který asi dodržoval statek pro nezletilého Pavla Heděnce, syna zemřelého Jiřího Heděnce. Od r. 1741 užíval statek Pavel Heděnec, pak syn Mikuláš. Později patřil statek Maturům. Magdalena Maturova, dcera Františka Matury, provdala se za Ignáce Kotrlého, po druhé za Jáněte a po třetí za Jana Březinu z čísla 122; otčimové dodrželi statek pro Ignáce, syna Ignáce Kotrlého. Nyní hospodaří na statku Hynek, syn tohoto.

Statek č. 38 pustil r. 1712 Jakub Kulhánek svému zeti Tobiáši Kulhajovi za 450 mor. tol. R. 1738 převzal statek Tobiášův syn Pavel, r. 1764 syn Pavlův František, r. 1798 syn předešlého Antonín Kulhaj. Rod Kulhajů drží se dosud na statku.

Statek č. 39 prodal r. 1726 Jiří Kulhánek za 400 mor. tol. nevlastnímu synu Matouši Zatloukalovi. Snad se tomu má rozumět tak, že Kulhánek držel statek pro nezletilého nevlastního syna. Tento Jiří Kulhánek bude totiž asi totožný s Jiřím Kulhánkem, který, sedě na čísle 45, r. 1711 prodal statek svůj Janu Kulhajovi a přiženil se na číslo 39. Matouš Zatloukal pustil r. 1754 statek synu Matoušovi, tento r. 1773 opět synu Matoušovi. Na statku tom se střídali až do r. 1878 Matouši Zatloukali. Po nich přišel Josef Zatloukal, který statek rozkouskoval; výměna odprodána. Obytné staveni a trochu poli drží nyní zeť Josefa Zatloukala Alois Neset.

<< Předchozí  88  Další >>

Přejít na stranu:
Navigace: Bludov.cz > O Bludově
Aktualizace: 27.01.06 (19:41)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.