Paměti obce Bludova

během doby celkem 33 chalup (původně jich bylo 23), z nichž byla utvořena „Nová dědina", jež byla až do r. 1848 samostatnou osadou. Dnes je Nová dědina sloučena s Bludovem v jednu obec, její chalupy mají nejnižší čísla (1-33) a některé z nich, nebyvše dosud přestavěny, i starobylý ráz, takže mohou nezasvěceného svésti k mylné domněnce, že Nová dědina je nejstarší částí Bludova.

Na čísle 35 byla dědičná rychta, která patřila před r. 1721 Jindřichu Janoušovskému. R. 1721 koupil ji, když Janoušovský zemřel, za 1200 mor. tol. Jan Kulhaj. Smlouva zákupní (německá) měla toto znění:

27. února 1721 byla s vrchnostenským svolením prodána dědičná rychta po Janu Jindřichu Janoušovském, v Pánu odpočívajícím bývalém rychtáři bludovském, na základě jeho poslední vůle nastávajícímu manželu jeho dcery Terezie, Janu Kulhajovi, poddanému bludovského panství, pozůstalou vdovou Alžbětou Janoušovskou, počestnou rychtářkou, s výhradou těchto bodů: Jan Kulhaj bude jak ve vrchnostenských tak obecních záležitostech rozšafně a spravedlivě vykonávati svůj úřad, jinak by musil rychtu prodat. Vdově Janoušovské dá výměnu a obživu do smrti a bude všecko pro její ještě nezletilé děti dodržovat. Protože majitel rychty znova zřídil stodolu a výčep kořalky, zvýší se trhová cena rychty ze starodávných 1000 mor. tol. na 1200 mor. tol.

1) Kupující dá 200 mor. tol. závdavku ihned, dále na sv. Martina, rokem 1721 počínajíc, 25 mor. tol. a stejnou částku každého roku v týž den až do úplného zaplaceni.

2) Majitel rychty smí míti 2 koně se vším, co na ně náleží, okatý vůz, pluh s železy, hak, troje brány, řetěz pod saně, jedny vidle senné, jedny hnojné, vidličky na ovoce, kopáč a řezačku s kosířem.

3) Chce-li vdova dodržeti hospodářství až do kupitelovy svatby, dá mu 12 měřic rži, dále na jarní setbu 2 měřice ječmene, měřici prosa, měřici konopí, kdežto ostatní obilí, které se má teprve mlátiti, ponechá sobě a dětem.

4) Vdova si vymiňuje ze sklizně příštího roku od kupujícího 3 záhony pšenice, zaseté na podzim za farou, a rži na hranici bohutínské 4½ měřice se slamou a ještě to, aby jí kupující první rok na jaře zasel při svém záhon ječmene, 2 záhony konopí, záhon prosa, k čemuž mu dá semeno, a aby jí nasázel záhon zelí.

<< Předchozí  85  Další >>

Přejít na stranu:
Navigace: Bludov.cz > O Bludově
Aktualizace: 27.01.06 (19:32)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.