Paměti obce Bludova

jak píše Karel st. z Žerotína, se smeknutými klobouky ve Vratislavi žádati o pohostinství - a proto se vrátili zpět na severní Moravu, kde jim byla r. 1633 navrácena zabraná jistota a r. 1637 Janu Dětřichovi prodány zpět Losiny, Přemkovi Vízemberk. Když r. 1645 Jan Dětřich bez děti zemřel, zdědil Losiny Přemek. Přemek obdržel od císaře Ferdinanda III. dovolení, držeti oba statky; byť ještě víry podobojí. Aby zachránil rod od záhuby, přestoupil kolem r. 1650 na víru katolickou. Tím byl přijat na milost. Jeho synové dostali r. 1652 tříměsíční lhůtu, aby přestoupili ke katolictví, a vyhověli rozkazu, třebaže jen na oko. Tak bylo umožněno r. 1652 Žerotínům ukoupiti Třemešek, Dolní Studýnky, Hraběšice a Olešnou, že vzešlo jim zase slunce štěstí a vrátila se jim stará moc a sláva.

Po Přemkovi († 24.11. 1652) následoval v celém dědictví syn jeho Přemek. Ten měl syny Františka Antonína, který zemřel bezdětek, Jana Jáchyma a Maxmiliána Antonína. Jan Jáchym pojal za manželku Ludoviku Aloisii Vilemínu z Lilgenavy, s kterou vyženil statek Prusy (Praus) v Kladsku, a přijal přídomek svobodný pán z Lilgenavy. Po zemřelém bratru Maxmiliánu zdědil manství Valašské Meziříčí.

K panství bludovskému, které Jan Jáchym z Žerotína 1. dubna 1710 za 182.400 zl. rýnských a 400 dukátů koupil, patřil nově postavený zámek a Dolní dvůr, ovčírna, ovocná zahrada, park, bělidlo na plátno, Horní dvůr s ovčírnou, výletní hostinec (Zámeček - Korbílek), sklepy a ovocné zahrady, vesměs při vsi Bludově, dále vesnice Rejhartice, Osikov, Felvice s pustým hradem (Nový Hrad), Kopřinov s kamenným pivovarem a sušírnou sladu, se sklepem na pivo a novým dvorem, čtyři mlýny, jedna pila, dědičné rychty ve vsích atd. Za statek Chromeč, t. j. dědinu s rytířským sídlem, dvorem, pěti rybníky a za dědinu Bohutín dal 46.000 zlatých rýnských. Oplývaje tak značnými statky, zatoužil po zvučnějším titulu a udal, že pochází po otci od knížat kijevských a po matce z dcery císaře Romana. Císař Josef I. povýšil jej na udáni toto r. 1706 do stavu řišských hrabat, což bylo r. 1712 i pro království české potvrzeno. Jan Jáchym, maje za manželku Němku

<< Předchozí  82  Další >>

Přejít na stranu:
Navigace: Bludov.cz > O Bludově
Aktualizace: 27.01.06 (19:10)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.