Paměti obce Bludova

útulnější domov než měli sami. Učme se z jejich vymožeností! Jejich poctivá tužba buď nám vzpruhou k další zdárné činnosti!

Pokud se mi povedlo načrtnouti jakýs takýs obraz bludovské minulosti, jsem za to zavázán diky těm, kdo mi při sbíráni pramenů byli jakkoli nápomocni. Děkuje jim všem vřele za jejich spolupráci, přál bych si jen, aby rodáci bludovšti „Paměti" své rodné dědiny četli tak rádi, jak rád jsem je psal. Dnes není u nás uvědomělé obce, která by, chtíc jíti s duchem času, nejevila snahy, poznali svou minulost. Kdo nezná minulosti, nepochopí dobře přítomnosti. Bludov jako stará dědina se sídlem vrchnosti a s farou má bohaté dějiny. Nyní má i jejich náčrt. Paměti Bludova, jsouce psány nestranně a nepředpojatě, mohou přispěti k plodným jednáním pro blaho obce.

Zprávy pro kroniku bludovskou čerpal jsem ponejvíce ze spisů a listin obce bludovské. Vedle nich užil jsem farní kroniky místní, kterou na základě zachovaných pramenů farních sestavil farář František Ermis a mně laskavě zapůjčil nynější p. farář Karel Dřímal, dále Kroftových Dějin právních poměrů selského lidu v Čechách a na Moravě, Ř. Wolného a Schwoyových dějin a místopisu Moravy, Friedrichova diplomatáře, Codexu moravského, Zemských desk, Půhonů, Ottova Naučného slovníku, Pešinova Prodromu, Rezkových, Dvořákových, Bretholzových a Palackého dějin Čech a Moravy, Indexu velkostatku bludovského, Harrerovy kroniky města Šumperka, Kubíčkovy kroniky města Loštic, článku uč. E. Kubička v Mor. Severu o dějinách severní Moravy, článku uč. Dytrta v Mor. Severu o rybářství bludovském, článku faráře Maloty v Severní Moraně o náboženských poměrech na severní Moravě ve století 15. a 16., Dvorského článku o osudech kostí Karla staršího z Žerotína a mnohých jiných poznámek porůznu roztroušených jakož i ústního podání místního lidu.

Rukopis svůj dal jsem před otisknutím posouditi známému znalci severní Moravy, poslřelmovskému rodáku vl. r. J. Jursovi, který mi navrhl, abych jej nabídl bludovskému velkostatkáři p. K. Zierotínovi k pročtení, ježto dějiny Bludova jsou z velké části též dějinami rodu

<< Předchozí  8  Další >>

Přejít na stranu:
Navigace: Bludov.cz > O Bludově
Aktualizace: 27.01.06 (21:00)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.