Paměti obce Bludova

měl v Šumperku; tu bylo shromaždiště nového pluku, k němuž měly vrchností podle sněmovního usnesení vyzbrojiti a poslati po 5 mužích na každého zbrojního koně. Koncem listopadu r. 1642 měl Ancheman pohromadě a vyzbrojené 4 setniny dragonů a 4 pěší. Ležely v Šumperku na orlické hradbě (?), v Kolštejně, Zábřeze, Hor. Městě, ve Dvorcích a Úsově. Menší posádky císařské byly v Loučce a na zámku v Bludově. Z dopisů pluk. Anchemana a správce rudského panství Valentina Gabriela vysvítá, že 14. dubna 1643 pobralo 200 jezdců švédských, kteří přijeli z Uničova, v Postřelmově, Sudkově a Dolních Studýnkách mnoho koní a lidí, bodali, sekali a stříleli po nich a několik - mezi nimi děti - usmrtili. Není proto divu, že za takových poměrů se lidé skrývali v horách a letech a mřeli hlady, když jim polní úroda byla zlomyslně kažena, a nad to nebyli ani jisti životy.

V červnu r. 1643 přitáhl generál Torstenson z Čech na Moravu, postupoval od Landškrona přes Šilperk na Šumperk, který 18. června 1643 podrobil 18hodinnému plenění, protože město nesehnalo žádaného vysokého výpalného. Podle šumperských záznamů se zdá, že tu Švédové (Caponova jízda s velícím kapitánem Trybelským) zůstali až do ledna 1646, kdy byli odtud císařským vojskem vypuzeni. Tak, jak plenilo vojsko švédské, plenilo i vojsko císařské. Plenění a drancování musili vůdcové vojskům dovolovati, protože s vojsky táhly zástupy žen a záškodníků, kteří musili býti vojevůdci také živeni.

13. května 1646 přibylo do Šumperka ke 150 císařským dragonům sto nových dragonů a pěší setnina pluku Václava Zahrádeckého ze Zahrádky. Když byla větší část císařské posádky ze Šumperska přeložena jinam, troufali si Švédové stále více. Nejprve hrozili, ale brzy skutečně vyhrůžku splnili. Koncem října 1646 blížila se na Moravo nepřátelská armáda vedená generálem Wittemberkem. Nocovala 27. října ve Výprachticích, překročila u Landškrona hranice a 29. října přitáhla přes Rudu a Bludov k Šumperku. Městský velitel Nussbaum opustil s císařským vojskem potichu již v sobotu v noci Šumperk. Švédové měli proto volné pole; všecko úplně vyplenili, zničili cimbuří a městskou zeti a zapálili zámek. Ve středu nato odtáhli k Uničovu. Ze zápisů šumperských jde na jevo, že r. 1647 byla v Šumperku

<< Předchozí  71  Další >>

Přejít na stranu:
Navigace: Bludov.cz > O Bludově
Aktualizace: 03.01.06 (21:37)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.