Paměti obce Bludova

Ú v o d.

Podjal jsem se úkolu napsali „Paměti obce bludovské" nevěda, nebude- li práce ta nad mé síly. Nebylo dobře možno vytvořili z pramenů, které jsem měl po ruce, úplný a jasný obraz života našich bludovských předků od (lob nejstarších až po naše dny. Někde bylo mi třeba činili závěry o důležitých událostech z nepatrné poznámky, ze slova, ba dokonce i z pouhého písmene. Z některé doby dochovala se nám jenom zpráva o docela podřadném zjevu anebo nám nezbyla vůbec žádná památka. Do 16. století po Kristu neměl jsem o obyvatelích Bludova pražádných přímých zpráv. Také zprávy o bludovských vrchnostech až do té doby jsou kusé.

Práce má byla sebrati a uspořádati prameny, které byly po ruce. Bylť svrchovaný čas, aby byl zpracován obsah známých, dochovaných památek, nežli tyto zmizí nadobro, neboť není s dostatek postaráno o bezpečné uschování jich. V předložené práci své snažil jsem se, abych se u všech uváděných zpráv, jejichž pravdivost se mi nezdála dosti zaručená, přiblížil pravdě co nejvíce. Tam, kde mi bylo přestati na vyslovení domněnky, bude úlohou pokračovatele, pátrati dále, zdali vyslovené mínění mé je správné. Abych osvětlil některé úkazy, musil jsem užiti obdob odjinud. Vím, že v tomto spise nejsou zpracovány veškery dosažitelné prameny. Na leccos by se snad ještě přišlo, kdyby se probadaly všecky archivy, zejména moravský zemský a lichtenštejnský, čímž by bylo lze kroniku bloudovskou z dob dávných vhodně doplniti.

V pamětech obce Bludova je také několikrát vzpomenuto jiných obcí, hlavně okolních. Bylo to nutné, protože připomenuté události z jiných míst měly buď přímý anebo nepřímý vliv na osudy Bludova a protože beze zmínky o nich by nebyly bývaly poměry bludovské vždycky dosti srozumitelné pro všecky čtenáře.

Dějiny jsou zrcadlem, v němž se obráží láska našich předků k nám. Vžijme se proto v ty jejich zkazky a zápasy o volnost osobní a o hroudu, s níž srostli, a snažme se spočítati ty slzy, kterými skropili své chaty, aby nám, svým potomkům, z příbytků nuzných vybudovali

<< Předchozí  7  Další >>

Přejít na stranu:
Navigace: Bludov.cz > O Bludově
Aktualizace: 01.01.06 (18:32)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.