Paměti obce Bludova

kostelní zbyly jako vzácná památka z těchto pohnutých dob, hlaholivší až do rekvisice za světové války stejně dojemně nekatolíkům jako katolíkům. Velký zvon z r. 1588 vážil 890 kg a byl r. 1714 a 1875 přelit. Poledník vážící 440 kg měl německý nápis „Gott dem Herrn sei Dank. Johann Beger von Schweidnitz, 1598.“ By1 přelit r. 1893. Nejmenší zvon vážil 280 kg a zněl latinský nápis: Verbum domini manet in aeternutn, 1599. (Slovo Páně zůstává na věky.)" Ulil jej Jan Wolf v Olomouci. Pozdvihováníček nesl nápis „Slovo Panie zustava na wieky. R. 1591." Umíráček je nejmladší zvon. By1 pořízen z odkazu bludovského faráře Kleckera teprve r. 1797. Ulil jej zvonař Straube v Olomouci.

V Bludově prožila více než dvě pokolení lidská svůj život v náboženských přerodech. Lid přestupoval s víry na víru hlavně asi na nátlak vrchnosti a po příkladu kněží jí dosazovaných, méně následkem hloubání o víře. Zajisté jen těžko opouštěl zvyky svých otců. Pokud přece měnil z vlastního přesvědčení víru, nutkala jej k tomu měně vyspělost duševní jako spíše touha po novotách, ve kterých hledal zlepšení svého společenského postavení. Bylo-li shora zakazováno hlásiti se k té které víře, svádělo to lid tím více k odporu, namnoze však v klamném domnění, že vrchnost ať světská nebo duchovní jej chce vždy stůj co stůj udržovati při starých zpátečnických řádech, aby jí lépe poslouchal a ona jej mohla bezpečněji vykořisťovati. Byl-1i lid pak novotami zklamán, zmítal se v pochybnostech a nedůvěře a odvracel se zase od novot.

Uvážíme-li toto všecko správně, pochopíme, proč mohl býti v Bludově ještě krátce před vypuknutím 30leté války, tedy v době napjaté, kdy býti katolíkem nebylo u nás právě populární, ještě katolický farář a bratrstvo Božího Těla. Že v Bludově r. 1617 byl katolický farář jménem Stanislav Mlodiejovský, Polák z hnězdenské diecése, který roku 1613 působil v Citově, potvrzuje kniha v archivu fary mohelnické, která pochází sice z roka 1750, ale je podle zprávy v ní obsažené věrným přepisem zápisu původní knihy bratrstva Božího Těla, které bylo před válkou 30letou u nás v Bludově jakož i jinde na severní Moravě založeno a mělo stanovy potvrzené r. 1617 olomouckým biskupem - kardinálem Dietrichštejnem.

<< Předchozí  63  Další >>

Přejít na stranu:
Navigace: Bludov.cz > O Bludově
Aktualizace: 03.01.06 (20:31)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.