Paměti obce Bludova

mají se uchazeči obrátiti na konšely do městečka (Šumperka) anebo tam, odkud by se bralo právo do jiných dědin, anebo na nás a na naše potomky. Cokoli ti konšelé nebo já nebo moji potomci v tom sporu vyřknou, ať platí. Aby to obdarování a osvobození i ta odúmrť měla věčně sílu a pevnost, slibuji se svou dobrou věrou obyvatelům své vsi Bludova často jmenované především za sebe i za budoucí dědice, potomky a držitele této již jmenované dědiny na budoucí, věčné časy, že nebudu odúmrtí těch nikterak rušiti. Pro větší jistotu dal jsem k tornu listu přivěsiti svou vlastní pečeť.

K tomu dodávám, že každý sedlák, jak sedí, bude mi povinen jakož i mým dědicům, za tuto odúmrť po jedné slepici a dvou vejcích zaplatiti každý rok a mimo to nic více. (Viz vyobrazení na titulní straně)

Tentýž Bedřich st. z Žerotína a na Bludově prodal listinou, danou na Bludově ve středu před památkou nového léta od narození Krista Pána 1567, louku Markrabinu kromě toho kusu, který jest prodán postřelmůveckému fojtovi Vondráčkovi, konšelům a celé obci Bludovu za 330 zl hotových (1 z1 = 30 čes. grošů,1 groš = 7 bílých peněz) s tím kusem za loukou Markrabinou, který druhdy náležel ke dvoru čadovskému.

Dále prodal obci bludovské louku nad rybníkem Fěrtochem až po rybník Zrcadlo (chromečský rybník, Krumpišek) za 40 zl, s tím úmyslem, aby ji potomci a držitelé statku Bludova napouštěním vody do rybníka Fěrtocha nezatápěli.

Bedřich pouští touže listinou obci také louku, která je pod hrázi rybníka Fěrtocha od trouby až po role sousedské, a dovoluje, aby při všech rybnících, na všech místech, která voda nezatápí, směli volně pásti a na hrázích žíti trávu bez všeliké překážky se strany Bedřicha a jeho potomků.

R. 1568 v pátek před Hromnicemi prodává Bedřich listinou, danou na Bludově, dědičnou louku svou, která leží vedle Matějčkovy louky pod Starým rybníkem (u bludovského mlýna) Janu Těžkému za 34 zl. Jan Těžký prodal louku tu opět se svolením vrchnosti obci Bludovu za 41 z1.

4. července 1567 byla porovnána u zemského soudu v Olomouci

<< Předchozí  47  Další >>

Přejít na stranu:
Navigace: Bludov.cz > O Bludově
Aktualizace: 03.01.06 (23:20)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.