Paměti obce Bludova

spravoval Moravu olomoucký biskup, Němec Bruno ze Schaumburka, ušetřen loupežnictví rytířů a nouze. Teprve ke konci XIII. století vracel se do země pokoj. Lid rozplašený v horách a lesích vyhledával zase opuštěný domov, rolník chápal se pluhu, řemeslník díla a ženy přeslic a vřeten.

R. 1329 zemřel zemský hejtman moravský Jindřich z Lipé, jeden z nejudatnějších pánů a z nejvýtečnějších státníků oné doby, který získav na Moravě četné statky si Moravu tak oblíbil, že tu ke konci svého života bydlil a zemřel. Jeho nástupci v úřadě zemského hejtmana se rychle střídali. Tato okolnost a delší pobyty bojovného a dobrodružného krále českého Jana Lucemburského v cizině ochromovaly moc správních úřadů, ohrožovaly veřejnou bezpečnost loupežníky i žháři a zasadily Moravě těžší rány než českorakouská válka tehdejší.

R. 1346 nalézalo se panství bludovské se Šumperkem a ještě jinými statky v rukou bratři z Lipé, kteří byli tenkrát nejbohatším a nejvlivnějším rodem v Čechách a na Moravě. Z latinské listiny dané 13. ledna 1346 v Lipnici u Něm. Brodu a pojednávající o rozdělení statků mezi bratry Bertolda a Čeňka a dva jejich synovce Jindřichy z Lipé nevychází najevo, zdali Bludov jim náležel jíž déle či byl-1i jimi teprve získán. Dochované zemské desky moravské začínají teprve r. 1348. V listině zmíněné se praví, že hrad Rataje s obcí (civitas) Bludovem, Šumperk a Jevíčko obdrží Čeněk. Jako svědek je na listině mezi jinými podepsán Hinco de Bludov (Hynek z Bludova). I v listině z 5. února 1346 jedná Čeněk z Lipé o Bludově a svědkem je mezi jinými opět Hynek z Bludova. Vyšehradský probošt Jindřich z Lipé zastavil r. 1347 mezi jiným zbožím i Bludov, aby byly zaplaceny dluhy jeho strýce Čeňka. Bertold z Lipé zemřel roku 1347, Jindřich se uvádí naposledy r. 1352.

5. únor r. 1350 je pro Bludov významný tím, že jeho fara není v seznamu 30 far děkanátu šumperského, které z nařízení krále Karla IV., otce vlasti, připadly k nově zřízenému biskupství litomyšlskému. Že by Bludov tehdy ještě nebyl měl kostela ani fary, nelze věřiti, protože i menší okolní dědiny té doby již měly vlastní fary, nýbrž jest míti za prokázané, že fara bludovská, která tenkrát

<< Předchozí  30  Další >>

Přejít na stranu:
Navigace: Bludov.cz > O Bludově
Aktualizace: 01.01.06 (22:28)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.