Paměti obce Bludova

dějiny Šumperka) zdá se nepochybno, že Bludov vznikl dříve než sousední Šumperk. Blud z Bludova se připomíná v listinách dříve než např. hrad Mírov (po prvé r. 1266), Hoštejn (r. 1267), Šternberk (r. 1242) a Úsov (1260).

Pravděpodobný dohad o vzniku dědiny Bludova jest tento: Vladyka Blud byl asi pozemky bludovskými odměněn za služby, které prokázal zeměpánu, a dal si na skalnatém vrchu vystavěti tvrz anebo hrad (castrum). Ježto poznal, že užitek z polního hospodářství je větší než radost z honu a výtěžek z lesů, záleželo mu na tom, aby získal lid od své osoby odvislý nebo sobě poddaný. A proto založil dědinu. Vyhledal si podnikatele (lokátora), kterému bylo na pozemcích pánových usaditi osadníky, začež obdržel od pána lán pozemků s právem vykonávati nad osadníky nižší soudnictví a držeti krčmu a některé živnostníky a řemeslníky (pekaře, kováře a ševce). Pozemky prvních osadníku táhly se, jako se dosud táhnou, v jediném, dlouhém, více nebo méně širokém pruhu až na hranice dědiny. Každý sedlák dostal jen jeden lán pozemků za svými humny, aby nemařil času svízelným dojížděním po úvozech a sparách na vzdálené pozemky na horách.

Soudíce podle polohy dědiny, můžeme téměř s jistotou tvrditi, že na místě, kde je dnes horní konec Bludova, musili první osadníci vykáceti les, který tam byl, aby tak získali pozemky k obdělávání. Horní konec byl základen nynějšího Bludova. Prvních osadníků bylo asi 60. Byli to Slovani s hanáckým nářečím, kteří přišedše do Bludova, nenarazili na žádný lid germánský, jejž by byli musili vytlačovati anebo dokonce potlačovati, jak se německý kronikář severomoravský Eschler domnívá. Očíslování stavení nebylo ještě známo; bylo zavedeno teprve r. 1775.

Hrad bludovský býval okolnímu lidu v bouřlivých dobách útočištěm. Dnes nerozhodneme již, byl-1i hrad starší než dědina nebo naopak; jistě však neleží mezi založením dědiny a zbudováním hradu dlouhá doba, nevznikly-1i dědina a hrad zároveň. Tolik je nesporno, že bludovský hrad pochází z doby starší, kdy ještě nebylo zvykem pojmenovávati hrady u nás po Německu. Dnes nemůžeme říci, zachoval-li se hrad bludovský až do svého sboření tak, jak byl původně vystavěn,

<< Předchozí  22  Další >>

Přejít na stranu:
Navigace: Bludov.cz > O Bludově
Aktualizace: 01.01.06 (22:09)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.