Paměti obce Bludova

Co do náboženského přesvědčení, byl Bludov až do převratu podle matriky římsko-katolický; nyní má asi 7% obyvatelů nekatolických, a to dílem bez vyznání, dílem vyznáni československého..

Lid bludovský odložil již dávno svůj národní kroj, takže ani nevíme, jaký byl. Dříve nosili u nás mužští rádi koženice a v zimě na hlavě beranice. Dnes šatí se kde kdo po městsku, podle módy. Děvčata, pokud mají v továrnách, kde pracují, větší platy, strojí se také více než jinde, kde nemají příležitosti chodit do továren.

Bludov jest nejsevernější dědinou Moravy, kde se mluví nářečím hanáckými, jenom že se tu vyslovuje odlišně široké hanácké e; zní asi jako krátké německé ö. Kazimluvů, zejména německých, jimiž se ještě v 2. polovici 19. století řeč našich předků jenjen hemžila, vlivem školní výchovy utěšeně ubývá.

V dřívějších dobách bývalo v Bludově poměrně méně tanečních zábav než nyní. Nebylo různých aristonů a gramofonů ani radia. Podle nařízení z r. 1850 netančilo se v adventě, postě a o žních. Nechci tím však říci, že by bludovští nebyli bývali rádi veselí a nebyli si zakřepčili. Naopak podle obecních účtu dělaly se při lecjaké příležitosti útraty na občerstvení a obveselení sousedů. Tak na př. r. 1822 rozdal obecní výbor mezi všecky sousedy 546 zl. 30. kr., kterýžto peníz byl pak účetnímu obce předepsán revidujícím panským vrchními Indrou k nahrazení, protože se tak značná částka vydala bez svolení vrchnosti. Podle záznamu v obecních účtech z r. 1840 vydala obec za střelný prach při svatbě mladého p. hraběte a o Božím Těle 14 zl. Taneční síně bývaly na rychtě, na čísle 161 a na Zámečku později na krčmě (jistě již v 18. století) a na Nové (od r. 1842). Dnes se ponejvíce tančí v Sokolovně a v Národním domě.

Vedle tance oblíbilo si občanstvo bludovské ode čtyř let, co trvá v Sokolovně biograf, návštěvu kina v neděli. Zřízení biografu bylo usnadněno tím, že do Bludova jest již od r. 1914 zaveden z Háje u Třeštiny elektrický proud střídavý. Vymoženost ta pociťovala se velmi příjemně za války, když byl nedostatek petroleje, oleje, svíček a tuku vůbec. Tenkrát bludovští měli již možnost svítiti elektřinou.

Do nedávna bývaly zahrady na Zámečku a na Nové o letních nedělích a svátcích hojně obsazeny návštěvníky jak z Bludova tak

<< Předchozí  211  Další >>

Přejít na stranu:
Navigace: Bludov.cz > O Bludově
Aktualizace: 31.01.06 (20:53)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.