Paměti obce Bludova

Žula (granit) v balvanech jest na Zbové a u Zámečku. V železničním průkopu u chromečské zastávky jest svor a břidlice amfibolová v menších částicích v prahorní břidlici hlinité.

Z ruly žulovité skládá se hora Strážná, vyšší části Kravského dolu, Hradská a obecní les. V ní, na vitonínském potoce, jakož i u Šumperka, jsou založeny cihelny. Velkostatek bludovský měl v Bludově před více než 200 lety cihelnu. Vysvětlivky k neznámé dnes mapě panství bludovského, zhotovené r. 1734, rozeznávají starou a novou cihelnu. Připomínají jako bod 18. „jeden hlinný důl, z kterého prý byla brána hlína k dělání cihel a, kde stála cihelna“, jako bod 19 „dvě chaloupky panské (č. 146 a 190) v dědině, z nichž jedna (č. 146) jest vystavěna ze staré cihelní peci“ a jako bod 95. „novou kolnu na cihly a pec“, vystavěné na panské půdě (na bývalém Tónovském pozemku č. 79 a 204.) Do nedávna pak byla panská cihelna u Nové dědiny po pravé straně silnice vedoucí k Bohutínu.

Co se pískové skály bludovské týče, píše již před více než 80 roky Ř. Wolný, že pokusy zpracovati její písek se nechtějí dařiti, protože písek je hrubozrnný a tvrdý. Přes to byl r. 1908 pokus s pískem tím obnoven; společnost J. Plod-Krejčí-Talpa zahájila výrobu vápeno-pískových cihel, ale podnik na počátku války zanikl i z cihelny byla zřízena firmou Žouželkovou továrna na výrobu lepenky a cementového zboží. Cementárna p. Kordasova, zařízená na prahu 20. století na hranici bludovsko-bohutínské, nesplnila naděje do ní kladené. Stojí dnes opuštěná.

Uprostřed západní meze třetího Pospíšilova dílu v chromečském rybníce „Zrcadle“, počítáme-li díly od železniční trati, jest zasypaný sirný pramen (na okraji bývalého remízu). Z průmyslových podniků v Bludově povznesl se jediné mlýn a pila bratří Habermannů. V palírně velkostatku pálí se dosud líh. Filiálka Trebitschovy továrny na hedvábné zboží v Bludově zaniká.

Obyvatelstvo Bludova, který měl r. 1926 přibližně 2850 duši v 435 domovních číslech, se ponejvíce zemědělstvím, řemesly a prací v továrnách šumperských a sudkovské. Z řemesel vynikalo v Bludově druhdy hrnčířství. K dalšímu zastavení obecních pozemku jest připraven parcelační plán.

Zastupitelstvo obce Bludova na jaře r. 1927
Zastupitelstvo obce Bludova na jaře r. 1927.

<< Předchozí  210  Další >>

Přejít na stranu:
Navigace: Bludov.cz > O Bludově
Aktualizace: 31.01.06 (20:52)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.