Paměti obce Bludova

Šternberk-Králíky; obě dráhy jakož i erární silnici z Čech přes Bludov do Opavy (r. 1836 -1842) stavěli bratři Kleinové z Vízemberku. Připojovací drahou Sobotín-Zábřeh byl spojen Bludov, do té doby od světa odříznutý, s hlavní železniční tratí, vedoucí od 20. srpna 1845 ze Zábřeha jednak k Praze, jednak k Vídni. Dráhy spojovací bylo mimo jiné potřebí též k odvážení rudy z Jeseníku. Škoda však, že při stavbě dráhy nezvítězil návrh, aby železnice vedla ze Šumperka Drážníkem do Bludova; tak bylo by bývalo nádraží v dědině a bylo by se předešlo nebezpečí srážek vlaku pro náhlé zatáčky tratí v nepřehledném terénu blízko nynějšího bludovského nádraží.

Zákonodárství nové doby (1867-1869) zasáhlo hluboko do života a poměrů našeho dělného lidu. Jím vyraženo mnohému poctivému řemeslu zlaté dno a otevřeny dokořán dveře hudlařství. Lidé, kteří se řemeslu neučili, jali se zřizovati továrny a vyráběti zboží ve velkém pomoci strojů a obírati práce drobným řemeslníkům. R. 1866 začalo se v Šumperku se stavbou Bujattiho továrny na hedvábné zboží. V Šumperku byla již od r. 1818 Oberleitnerova továrna na zboží plátěné, od r. 1820 podobná továrna Wagnerova. S továrnami byla zároveň zřizována běliska. R. 1840 byla v Šumperku zřízena první mechanická přádelna lnu. Tkalci, nemohoucí soutěžiti s továrnami, byli nuceni, aby uhájili život, zanechati práce po domácku a hledati práci v továrně. V Bludově byla zřízena r. 1872 filiálka Trebitschovy továrny na hedvábné zboží a později postavena továrna na čís. 38. R. 1890 byly upraveny místnosti zrušeného panského pivovaru na podobnou továrnu. Zřizováním továren se způsobilo, že v Bludově synové a dcery chalupníků a podruhů, sotvaže vyšli ze školy, vyhledávali práci v továrnách, a mnohý méně otužilý organismus splácel životem ve květu mládí volbu nevhodného proň zaměstnání továrního.

V r. 1873, po vídeňské světové výstavě, nastal bursovní krach, jímž i u nás někteří zámožní lidé byli přivedení do bídy. Po krachu bylo u nás započato se zakládáním záložen.

R. 1879 zakládaly se v šumperském soudním okrese nové pozemkové knihy. Téhož roku revidoval komisař zemského výboru bludovské obecní účty a dal ve výnose z 15. listopadu 1879 pokyny,

<< Předchozí  194  Další >>

Přejít na stranu:
Navigace: Bludov.cz > O Bludově
Aktualizace: 31.01.06 (20:02)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.