Paměti obce Bludova

Roku 1848 byl zrušen vrchnostenský úřad v Bludově a mnohé staré listiny, připomínající robotu, byly podle výpovědí očitých svědků spáleny. Obecní nábytek ze zámku a z rychty byl převezen do najaté obecní kanceláře, a bylo nastoleno představenstvo obce, nezávislé na vrchnosti. Chyby v katastru byly opravovány. V Šumperku bylo zřízeno okresní hejtmanství, soud a berní úřad. Občanstvu se dostalo od císaře Ferdinanda ústavy, která bohužel potrvala pouze do r. 1851, načež zavládl absolutism. V osvobozeneckém nadšení založili si Šumperští prapor německé národní gardy, která měla býti jakousi zálohou řadového vojska a hájiti, kdyby bylo třeba, hranice zemské, a někteří bludovští lidé uznali za vhodné napodobiti je. Hejtmanem bludovské gardy byl rolník Pavel Březina, č. 42. 17. září 1848 vyslala bludovská garda k svěcení praporu gardy do Šumperka ze svého středu deputaci. Garda bludovská byla r. 1850 z obecních peněz podporována. Zavedením absolutismu byla ovšem národní garda zrušena a zřízeno četnictvo, které nebylo však pro své namnoze hrubé vystupování a slídění u lidu oblíbeno. Hrubé chování četnictva zavinilo si z části občanstvo také samo. Někteří lidé totiž setřásše robotu myslili, že je všecko dovoleno. Odtud si vysvětlíme, proč bludovské obecní účty z té doby vykazují značné příjmy z pokut. Tak na př. zaplatil P. B. z rozhodnutí sborového soudu obci 12 z1. pokuty za urážku představeného, jimž byl po zrušení roboty až do r. 1860 pan hrabě Zdeněk z Žerotína, podobně jiný občan byl pokutován proto, že se na vyzvání nedostavil do obecní kanceláře, jiný, že se protivil představenstva, že je hyzdil, že zlehčoval učitele; hostinská A. K. pokutována pro překročení policejní hodiny, 3 sousedé potrestáni pro zapovězenou hru, občan J. za to, že jeho chlapec spálil hnůj P. B-ovi, jiní opět sousedé pro děláni škod, pro krádeže, pro nařčení z nedokázané krádeže, pro pasení na cizím, pro zbití souseda atd.

V obecních účtech z r. 1851 jest zaznamenáno vydání obecnímu poslu za 15 cest s hnanci (šupáky). 12. července 1851 na př. byla pro pohoršlivé a necudné chování, lenost a bezvýkaznost postrkem nespoutaná odeslána z Bludova do svého rodiště Zábřeha 2lletá, svobodná Františka F. Úřady byly žádány, aby tohoto šupáka pod důvěrným, hbitým, mužským průvodem, bez přípřeže doprovodily do Zábřeha.

<< Předchozí  190  Další >>

Přejít na stranu:
Navigace: Bludov.cz > O Bludově
Aktualizace: 31.01.06 (19:49)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.