Paměti obce Bludova

správcovskou a učitelskou na živnostenských školách pokračovacích. R. 1915 byl zvolen zeměpanským komisařem v Rousínově. Ředitel Kotrlý byl vynikajícím pedagogem rázu starých, nezištných učitelů; žil pro školu do posledního dechu. Byl mužem dobrého srdce a byl všeobecně vážen jak pro svou ušlechtilou povahu tak pro dobrodiní, která ve svém postavení prokázal. Zemřel 18. února 1927.

Z Bludova pochází též vynikající akademický malíř Adolf Kašpar. Narodil se 27. 12. 1877 na čís. 145, kde jeho rodiče provozovali kupectví. Když jim vyhořel krám, prodali domek a odstěhovali se do Olomouce. Tu ujal se nadaného Adolfa knihkupec Rom. Promberger a podporoval ho ve studiích na německém učitelském ústavě olomouckém i na akademii ronění v Praze. Kašpar upoutal na sebe záhy pozornost rázovitostí svých kreseb. Ilustroval Bartošovu Kytici, Kuldovy Pohádky a pověsti moravské, Boženy Němcově Babičku a Pohorskou vesnici, Jiráskovo Temno, F. L. Věka, U nás a Baladu z rokoka, Winterova Mistra Kampana, Raisovy Zapadlé vlastence, Pantátu Bezouška a Horské kořeny, Nerudovu Štědrovečerní romanci a Letní vzpomínky, Čelakovského Tomana a lesní pannu, Jursův Slabikář a I. čítanku a t. d. Vyleptal též několik zajímavých listů. V zimě žije v Praze, v létě v Lošticích.

Alex Bezděk, syn kováře z čís. 43, narozen r. 1871, vychodil šest tříd gymnasijních v Šumperku a Landškroně, absolvoval vojenský zvěrolékařský ústav ve Vídni a stal se vojenským lékařem v Sarajevě, pak okresním zvěrolékařem v Srebrenici a Čajnici. Od převratu působí jako župní zvěrolékař na Slovensku (v Lipt. sv. Mikuláši a nyní ve Sv. Martině).

Dr. Antonín Motyka, syn koláře z čís. 224, narozen r. 1871, absolvoval německé gymnasium v Olomouci a lékařskou fakultu university vídeňské a stal se městským lékařem v Mikulově.

Uvádějíce naše krajany, kteří vynikše vzděláním nad jiné, šli šířit osvětu mezi cizí lid, nemůžeme nevzpomenouti těch mladých lidí, kteří byli k nám odedávna posíláni jako výpomocní kněží (kaplani) pro výchovu našich předků. Seznam jejich jest tento:

<< Předchozí  188  Další >>

Přejít na stranu:
Navigace: Bludov.cz > O Bludově
Aktualizace: 31.01.06 (19:33)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.