Paměti obce Bludova

v nepřítomnosti své zastupovati 1. radním (Jánětem, Einaiglem). R. 1852 dostala se drahocenná literární pozůstalost Karla staršího z Žerotína do Bludova. Do té doby chovala se v archivu hraběte Vrbny na zámku hořovickém v Čechách; r. 1852 však přišlo panství to na prodej a pozůstalost Karla st. z Žerotína získána Zdeňkem z Žerotína. Celá sbírka má 81 kusů, z nichž se 28 vztahuje na Karla st. z Žerotína a jeho rod, 53 pak na dějiny Moravy.

28. července 1860 byl u hraběte Zdeňka z Žerotína v Bludově na návštěvě císař František Josef I., když jel tudyto poštou ze Zábřeha přes Šumperk a Červený vrch do Gräfenberku.

Roku 1885 oddal se správě bludovského panství Karel z Žerotína, syn Zdeňkův. Karel z Žerotína, jimž vymrou moravští Žerotínové po meči, narodil se 16. srpna 1850, vystudoval ve Vídni práva a vstoupil r. 1875 do státní služby. Byl okresním komisařem v Přerově, r. 1885 vzdal se však úřednické kariéry. Od r. 1885 až do r. 1897 byl členem poslanecké sněmovny rakouské. Na sněmu moravském zasedal od r. 1884 do r. 1900 za nesvěřenský velkostatek a hlásil se ke straně střední. Roku 1898 stal se předsedou zřízené Zemědělské rady moravské, roku l900 pak místodržitelem moravským; jelikož však nemohl dosíci vyrovnáni Čechů s Němci, vzdal se roku 1906 úřadu místodržitele a žije od té doby v ústraní v Bludově.

Dědina Bludov, byvši až do nedávna pro svou polohu odříznuta od kulturních středisk a nemohouc se povznésti nad všednosti svého života, nedala světu mnoho mužů, kteří by byli svým věhlasem šířili slávu svého rodiště. V 19. století žil znamenitý rodák bludovský

P. Rudolf Kašpar, jenž zasluhuje zvláštní zmínky. Narodil se 22. 10. 1821 na čísle 163. Otec jeho byl kovářem. Mladý Kašpar studoval v Olomouci a roku 1846 byl tam vysvěcen na kněze. Po dvouletém kaplanování ve Vel. Týnci stal se vikářem v Kroměříži. Když byl v Kroměříži založen pacholecký seminář, stal se na něm učitelem přírodních věd. Jeho přičiněním vznikla v semináři cenná sbírka vycpaného ptactva, brouků, motýlů, nerostů a veliký herbář. Od r. 1872 do r. 1887 byl Kašpar farářem a děkanem v Holešově. Byl spoluzakladatelem a kustodem „Vlasteneckého musea v Olomouci“, jemuž daroval mnoho ze svých vzácných sbírek přírodnin. Z jeho péra

Diplom čestného občanství, daný Bludovem r. 1890 velkostatkáři Karlu Zierotinovi
Diplom čestného občanství, daný Bludovem r. 1890
velkostatkáři Karlu Zierotinovi.

<< Předchozí  186  Další >>

Přejít na stranu:
Navigace: Bludov.cz > O Bludově
Aktualizace: 31.01.06 (19:29)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.