Paměti obce Bludova

František Kavalec (1860-1861), František Wicenec, bratr Jana Wicence, (1861-1871), Jan Hrubý (1871-1877) a Josef Plhák.

R. 1864 byla nevyhovující škola stržena a příští rok za starostování Jana Bendy na témž místě znova postavena (nynější stará škola, č. 195, kde je umístěna mateřská školka). Náklad na školu činil 12.805 zl., nečítajíc dříví a práci, kterou bylo občanům při tom konati. Než se škola vystavěla, vyučovalo se v přízemním sále v krčmě, kde konal též olomoucký arcibiskup kanonickou visitaci. V květnu r. 1866, před samou válkou Rakouska s Pruskem, bylo zahájeno denní vyučováni ve vystavěné škole.

R. 1866 bylo v Bludově zavedeno vyučování němčině; učilo se jí denně v obou tehdejších třídách. Návrh na vyučováni němčině podal v obecním zastupitelstvu starosta Benda; zastupitelstvo „nabylo přesvědčení, že znalost němčiny je prospěšná jak žákům, kteří chtějí jíti na studia, tak i každému uvědomělému Moravanu“. České střední školy jsme tehdy na blízku ještě neměli. „Slovanská“ gymnasia v Olomouci a v Brně byla otevřena teprve r. 1867. R. 1869 byla návštěva obecné školy prodloužena z šesti na osni let. R. 1869 byla ustanovena také pravidla a povinné předměty výuky. Do r. 1869 měl mladší učitel za své roční práce 9 z1. a stravu. Dozor na obecné školy, který vykonávalo do té doby duchovenstvo, svěřen okresním školním dozorcům (Novotný z Mohelnice, Springer a dr. Rotter ze Šumperka a prof. Lošťák). R. 1874 byla v Bludově ustanovena učitelka nově zavedených ženských ručních prací (Marie Pohlová, dcera zámeckého zahradníka). R. 1877 jmenován nadučitelem v Bludově proti učiteli Plhákovi navrhovanému obcí písařovský rodák František Wicenec.

V r. 1877/78 měla bludovská škola 359 místních žáků a 9 Němců a vyučovali je ještě jenom dva učitelé (Wicenec a zatímní učitel Plhák), ježto systemisované místo podučitele nebylo ještě obsazeno. Ve třech třídách zahájeno vyučování ve šk. r. 1878/79. Roku 1879/80 počalo se vyučovati pravidelně tělocviku; v létě na cvičišti zřízeném zámeckým zahradníkem Pohlem při obecním domě. R. 1884 byla škola rozšířena na čtyřtřídku.

<< Předchozí  183  Další >>

Přejít na stranu:
Navigace: Bludov.cz > O Bludově
Aktualizace: 31.01.06 (19:25)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.