Paměti obce Bludova

žádáno zabavování nemovitosti sousedů, kteří nepřispívali na chudé, a dáno povolení k vedeni exekuce proti dlužníkům, ba že byla k tomu přibrána i četnická nebo vojenská asistence. Tehdy byly v Bludově z nedostatku životních potřeb a pro války zdravotní poměry prabídné.

R. 1847 zemřelo 23, r. 1848 72 osob, z čehož značné procento na osýpky (mózary) a hlavničku (tyfus).

R. 1849 bylo vydáno krajským úřadem olomouckým tištěné poučení, jak se má člověk v přítomné epidemii (choleře) chovati.

Poučení začíná se slovy: „Cholera již opět vypukla v naší vlasti a rozmáhá se čím dál víc.“

Když t. r. v červnu se asijská cholera objevila na několika místech olomouckého kraje, oznámil krajský úřad obcím, že, kdo zatají nemoc tu, bude pokutován 5 zl. ve stříbře, anebo bude dán na 8 dní „do těsné vazby“.

V poučení se doporučuje obyvatelstvu zvláště čistota.

Obydlí prý se nejlépe vyčistí, když se otevře okno a do něho se postaví pánev s plápolajícím jalovcovým dřívím, čímž se zkažený vzduch ve světnici napraví. 28. října 1849 zaplatila obec bludovská faráři Němci za to, že objednal prostředek proti choleře, 5 z1. ve stříbře a místnímu kramáři Umlaufovi 1 zl. 58 kr. za přípravky na léky proti choleře.

Výstraha úřadu pomohla; r. 1849 zemřelo v Bludově jenom 39 lidí.

R. 1850 byl vydán opět předpis o tom, jak choleře čeliti. Mimo jiné nařízeno, aby mrtvoly zemřelých na choleru byly ponechávány nejméně 3 hodiny po skonu v posteli, v níž nemocní skonali. Když pak byla mrtvola přenesena na vhodné místo, měla býti ještě 45 hod. příbuznými nebo lidmi k tornu najatými pozorována. Chudým měla léky proti choleře opatřiti obec, a to zdarma. Zvláště bylo nařízeno, aby nikde nechyběl led jako nezbytný léčebný prostředek proti choleře.

V prosinci r. 1851 bylo vydáno nařízení okres. hejtmanství šumperského, v němž se praví, že bylo vyšetřeno, že choleru, která se v olomouckém kraji opět objevuje, podporují hlavně chyby v životosprávě,

<< Předchozí  175  Další >>

Přejít na stranu:
Navigace: Bludov.cz > O Bludově
Aktualizace: 31.01.06 (19:15)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.