Paměti obce Bludova

Jazyk je vlhký a zřídka oslizlý. Cholera však přepadá také náhle, avšak shora uvedené příznaky se za málo hodin poznají. Při tom bývá kůže studená, svrasklá a suchá, vyráží se na ní studený pot, oči jsou vytřeštěné a vpadlé, dostavují se křeče, nemocný rychle malátní, necítí se jeho tep, kůže mu stydne, stává se zsinalou, dostává modřiny, a život hasne. Byla-li nemoc zjištěna, dej nemocnému, praví se v návodě, každou čtvrthodinu koflíček čaje z medunky (melisy), heřmánku, máty (balšánku) neb vysokého slezu. Lékař teprve ať urči, je-li třeba nemocnému sázeti baňky nebo pijavice nebo pustiti žilou, má-li se užiti dráždících aneb utišujících prostředků. Vzduch příbytku buď, nedostává-li se jiného prostředku proti nákaze, pročištěn tak, že se na roztlučený ledek (sanytr) naleje kyseliny sírové (vitriolu).

A stávalo se, že mnozí, řídivše se pokyny úřadu, rozžehnali se s tímto světem, zatím co jiní, nešetříce pokynů, zůstali na živu. Matrika úmrtí vykazuje zvýšenou úmrtnost v letech 1830 až 1833. Zemřeloť roku 1829 44 osob, roku 1830 70 osob, roku 1831 80 osob, roku 1832 91 osob, roku 1833 74 osob, roku 1834 51 osob. V r. 1832 jsou zaznamenány časté případy úmrtí na úplavici, žaludeční křeče, mrtvici, skony po vrhnutí a pod.

Těžkým břemenem pro poddaný lid v době předbřeznové bylo odvádění berní a vojenská povinnost. Od r. 1790 byly berně na půdu panskou a poddanskou rozvrženy stejnoměrněji podle jejího výnosu. Půda vrchnostenská byla však odhadnuta poměrně nízko, čímž nerovnost ve zdanění zůstala dále. R. 1794 byla na Moravě zavedena válečná půjčka, na niž se vydávaly památky (obligace), které potom asi většinou nebyly splaceny. Roku 1800 byla zavedena daň třídní, která činila u poddaných 15% řádné kontribuce. Dávky naturální (obilí) byly pociťovány zle, zejména za válek. V roce 1811, po bankrotu, byla zvýšena základní suma kontribuce o třetinu. Josefinským katastrem byla na Moravě odhadnuta cena a výnos půdy vysoko. Od r. 1820 začalo provisorium daně pozemkové. Nová berní soustava byla zavedena teprve r. 1851. Podle dvorního dekretu z r. 1829 stala se nemilým břemenem povinnost poddaných, pomáhati při stavbě okresních silnic. Poddaní konali robotu podle míry daně, ručně i tažně.

<< Předchozí  169  Další >>

Přejít na stranu:
Navigace: Bludov.cz > O Bludově
Aktualizace: 31.01.06 (19:04)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.