Paměti obce Bludova

odtokem. Z Fěrtuška byl vejpad do rybníka Veselého. Ve Starém rybníku byly 2 ostrovy, které byly vytvořeny svezením země z Nového rybníka; na jednom z ostrovů byla čihací bouda. Starý rybník měl dvoje vodní stavidla aneb opusty do mlýnské struny. Nový rybník, nejníže založený, měl trouby, chaloupku a odtok do nejpřednějšího oupadlí. Rybníky Zrcadlo a Křtalt přijímaly vodu z řeky Moravy struhou zvanou Polovodí; ale též voda od splávku potoka Vitonína byla vedena do obou oněch rybníků. Odtok ze struhy Polovodí ústil též do největšího rybníka, do Špalku.

Když rybníky vzaly za své, bylo z bařin rybničných při obecních pastviskách vykáceno olší pro vrchnost a později byly poraženy i lípy na hrázích. Hrází bylo z části užito na násyp železniční trati, když byla roku 1873 stavěna, z části na zvýšení sousedních luk; pokud hráze zůstaly, jsou nyní posázeny ovocnými stromy. Tam, kde se před lety zrcadlily hladiny rybníků, kde sídlila hejna vodního ptactva, pestří se nyní luční kvítí, vlní se obilí a pěstují se okopaniny. Z širých luk ozývá se tu za letních nocí jednotvárné křápání chřástala jakoby truchlícího, že ty tam jsou ony časy. - - -

O našich předcích, kteří žili v prvých dvou třetinách 19. století, nemůžeme tvrditi, že by byli měli nějak na růžích ustláno. Ne bez příčiny se modlívali: od hladu, moru, války a od náhlé a nenadálé smrti vysvoboď nás, Pane! Z účtů bludovské obce dovídáme se, že obec nakoupila r. 1829 v Šumperku lihu, heřmánku a kafru proti choleře a v listopadu 1831 byla asijská nebo východní cholera již tu. V Šumperku dosáhlo její řádění v prosinci 1831 vrcholu, načež mor ochabl, aby v příštím červnu (1832) začal nanovo. V památkách bludovských z té doby je návod, napsaný obecním písařem J. Březinou z č. 297, kterak nákaze možno čeliti. Praví se v něm, že, ač císař pán dal proti choleře učiniti ochranná opatření, přišla cholera přece. Dostavuje se po nastuzení, po požití kvasících nápojů a syrových potravin jako po okurkách, řetkvích, nezralém aneb nečistém ovoci, po zkažených neb jinak nevhodných jídlech, po hýření a z bázně před ní. Radí se, desinfikovati vzduch v obydlích výpary z chlórového vápna. Příznaky nemoci jsou: Bolení hlavy, závratě, kručení v břiše, ztížený dech, slabost a mrazení, nutkání ke stolici a dávení.

<< Předchozí  168  Další >>

Přejít na stranu:
Navigace: Bludov.cz > O Bludově
Aktualizace: 31.01.06 (19:02)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.