Paměti obce Bludova

r. 1833 koželuhu Kulhajovi, na ubytování hejtmana od cís. myslivců od 26. dubna 1832 do 26. dubna 1833, na byt vojenských krejčím v chalupě učit. Jana Bendy, č. 243, na zavdanou cís. myslivcům, Rozálii Rozbrojové na vybílení světnice u vdovy Souralky pro nadporučíka, na nájem ze strážnice cís. myslivců, na kolek na revers na kamenný křiž na dolní straně kostela, na útratu při svatbě sl. našeho p. hraběte (1833), když se očekával p. arcibiskup, zdejšímu komisaři při pádu (moru) hovězího dobytka atd.

R. 1833 byl v Bludově dobytek zachvácen nakažlivou nemoci. Vysvítá to též z účtů obce bludovské. Neboť t. r. zaplatila obec dvěma hlídačům (vartýřům) při pádu dobytka Františka Bauera 5 zl., zdejšímu komisaři Josefu Doleželovi podle stvrzenky 20 zl. a od vyvezení hnoje z chléva Františka Bauera Pavlu Jáněti 6 zl. Mor dobytka trval ještě r. 1834. Obec zaplatila t. r. obecnímu pastýři Mrkvicovi a Poprachovi od hlídání (vartování) dobytka 2 zl. 24 kr.

Rok 1844 nebyl asi také ušetřen pádu dobytka. Neboť v obecních účtech je položka, že Josefu Mrkvicovi bylo od hlídání u Vlka a Snášela, od dělání dolů k zakopání pošlého dobytka a od vyvážení masa v pádu dobytka zaplaceno 4 z1. 16 kr.

R. 1823 měla obec bludovská vydáni „od hojení dvou osob pokousaných psem.“

R. 1841 vydalo mor.-slezské gubernium v Brně oběžník „Prostředky opatrnosti proti vypuknutí a následkům vztekliny“, podle něhož vesničtí, hlídací a ovčáčtí psi musili býti venku, i když byli přivázáni, opatřeni vhodným klackem, který byl upevněn na krku a visel jim mezi předními nohami. Kdyby někdo byl pokousán, poškrabán nebo poslintán vzteklým (sběsněným) aneb ze vztekliny podezřelým psem, mělo se poslati pro nejbližšího ranhojiče a o případu měla se ihned zpraviti místní vrchnost. Postižená (zaneštěstilá) osoba neměla však sama dojíti k lékaři, aby se její tělo prudkým pohybem nerozehřálo. Byl-1i někdo podezřelým psem poslintán, měla se rozpustit hrst kuchyňské soli v půl mázu teplé vody, pak se měl do ní namočit tlustý klůcek a pokousané, poškrabané nebo poslintané místo mělo se jím omýti.

<< Předchozí  165  Další >>

Přejít na stranu:
Navigace: Bludov.cz > O Bludově
Aktualizace: 31.01.06 (18:56)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.