Paměti obce Bludova

II. Platy řemeslníkům: Dolnímu kováři Josefu Kašparovi a sklenáři Ondřeji Konečnému podle výkazu, tesařům Jiřímu Snášelovi a Janu Pavlíkovi od správy kanálu na dolním konci, od správy obecní stodoly a obruby pří místním kostele, Janu Směšnému od správy polovodského mostu (přes Moravu u Chromče), stoláři Josefu Kulhajovi od správy tabule pří silnici a podlahy ve škole, zedníkům od kanálu, od bílení školy, komináři za čištění komína ve škole atd.

III. Různá vydání, jako za revisi obecních účtů (tyto byly každoročně podrobovány přísné kontrole zámeckého vrchního a jejich výstavky (Mängel) musily býti ospravedlňovány obcí), na kontribuci, na ubytování invalidů a na útraty rekrutům při odvodu a na cestu při nastoupení vojenské služby, na cestu vojenským dovolencům, na stravu a pití osobám od konskripce, šafáři za dozor pří dělání cesty, inženýru při vyměřování nové cesty přes dolní trávník (1823), na útratu sousedům a obecnímu poslovi, když šli do Olomouce v záležitosti protokolu (několik cest), poslovi, když vedl do Olomouce arestanta a když tam byl pro školní knihy nebo oběžník (kurendu), sousedům, když měli na slavné vrchnostenské kanceláři stání s hrubými chalupníky a když byli na kancelář voláni k dělání pořádku, když se čtly obecní účty, když šli na kancelář dělati fasi (přiznání k dani), když jeli do Prus za p. hrabětem, když šli do Šumperka přihlížet felčarovi (ranhojiči) Lauerovi, všem sousedům neb celé obci na zavdanou o hodech s povolením vrchnostenského úřadu, za kůži na buben do zdejšího kostela, za svíčky do kostela, k obecnímu pořádku, myslivcům na strážnici (1833), při hrubé vodě (1833), za plůďata nebo násad do obecního rybníčka, za společnou trávu v Ryšáně, za plátno na pytlíky pro obecní potřebu, na domovní daň pro obecního posla, na daň ze školy, pazderny a pastýřny, na kancelář a psací potřeby, výdaje z jalovic do důchodu vrchnostenského, při sázení mezníků, na maštění hrubého stříkače, který byl pořízen r. 1827 obci v Brně za 800 zl., od řezání obecních klad na místní slavnou kancelář vrchnostenskou, školákům při visitaci, na dělání cesty trhovické, na halapardu nočnímu hlídači kostela, na kolky, klášterním pannám do Brna, milosrdným bratřím do Prostějova, do třebovského kláštera, vyhořelým z různých míst,

<< Předchozí  164  Další >>

Přejít na stranu:
Navigace: Bludov.cz > O Bludově
Aktualizace: 31.01.06 (18:55)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.