Paměti obce Bludova

č. 318, pro odepření roboty podruhů. K řízení tomu připojili se s příslušnou stížností ostatní chalupníci bludovští, ale byli r. 1840 odmrštěni u soudu, protože obec bludovská, která se jich ujala, nebyla uznána za oprávněnou, aby je zastupovala. Bludovští chalupnici se však odvolali. Krajský úřad vyžádal si zamítací rozsudek od vrchnosti a nařídil komisi, k niž byli chalupníci přizváni; stání však bylo odročeno. Když chalupníci nepochodili ani u druhé instance, odvolali se ke dvoru. R. 1843 nařídil krajský úřad vrchnosti, aby zařídila vyslání deputace obce bludovské ke krajskému úřadu. Den obeslání však byl přeložen....

R. 1843 zpěčovali se bludovští sedláci svézti vrchnosti seno ze „sudkovské“ louky. Byl sepsán s nimi pro to protokol, zpraven o věci krajský úřad a vyžádána vrchností vojenská asistence (pomoc).

Ale nejenom poddaných bludovským zdálo se, že se jim dějí křivdy, nýbrž i vrchnosti bludovské. Neboť r. 1822 se dovolávala snížení daní, protože prý její pozemky byly úřady přeceněny; ale byla u nejvyšší instance se svou žádosti odmítnuta. Byly jí však aspoň prominuty útraty za reklamaci (stížnost); nepočkalo se jí však s placením zašlých dávek.

Příčinou všeobecného zhoršení životních podmínek byl finanční patent z 20. listopadu 1811. Byl přivoděn především francouzskými válkami a jevil se jako hotový úpadek státu. R. 1800 byly vydány místo kovových peněz státní papíry, zvané bankocetle, malé po 1, 2, 5 zl., velké po 10, 20, 50 a 100 z1. R. 1807 však již tyto papírové peníze platily jen polovici toho, co stříbrné peníze stejné jmenovité hodnoty, r. 1810 již jen čtvrtinu; r. 1811 klesly na jednu devítinu jmenovité hodnoty; vyměňovaly se za výkupné listy (Einlösschein), záměnky nebo šajny, které byly prohlášeny za vídeňskou měnu rovnocennou s kovovou mincí staré konvenční měny a zněly na sníženou hodnotu. Vypravuje se, že tím se nahromadilo tolik papírových peněz mezi selským lidem, že chasníci jdoucí z trhu si bankocetlemi zapalovali dýmky. Selky vydávaly za skvosty velké peníze. Zbohatli sedláci kupovali velkostatky.

<< Předchozí  161  Další >>

Přejít na stranu:
Navigace: Bludov.cz > O Bludově
Aktualizace: 31.01.06 (18:51)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.