Paměti obce Bludova

v platnost nový státní zákoník, a hrdelní soudnictví bylo přeneseno na soudy krajské.

Vedle soukromé roboty, konané pro vrchnost, byl každý obyvatel a držitel selského statku v obci Bludově podle zápisů v knize přípřeží zavázán, na každý zlatý staré kontribuce (pozemkové daně) „odpraviti jeden den c. k. profantu (přípřeže)“.

Přípřež se dávala k nejrůznějším účelům. R. 1813 vozili bludovští sedláci seno z Bludova do Svitav, suchary z Olomouce do Brna, vojenské pláště do Šumperka, oves z Olomouce do Prahy a do Jihlavy, rež z Bludova do Litomyšle, pšenici z Olomouce do Brna, byli s koňmi na práci v pevnosti olomoucké, v Mohelnici, vezli p. důchodního z Bludova do Olomouce, Pavla Matějčka z Bludova do Olomouce, r. 1814 vozili seno a oves z Bludova do Olomouce, seno a rež do Mohelnice, mouku z Olomouce do Brna, suchary z Olomouce do Znojma, r. 1815 rež z Bludova do Mohelnice a Olomouce, rež z Třebové do Prostějova, vojenské kufry z Březové do Poličky a z Mohelnice do Svitav, do Litomyšle a do Štěpánova, r. 1819 vezli p. purkrabího s kontribucí do Olomouce, p. komisaře a prince Ferdinanda do Úsova, dětskou babku Slavíkovou z Bludova do Olomouce a zpět, r. 1820 kontribučního písaře do Olomouce, komisaře do Mohelnice, r. 1821 děkana po kostelní visitaci do Šumperka, r. 1831 krajské komisaře do Úsova, r. 1850 zavazadla vojáků princ-emilistů z Bludova do Šumperka, chléb pro Chorvaty (Likany) ze Šumperka do Skalice a do Pobuče, Chorvatům zavazadla z Bludova do Zábřeha, konskripční důstojníky z Bludova do Šumperka, r. 1851 zavazadla cís. myslivců ze Šumperka do Zvole, zavazadla uherské pěchotě arcivévody Arnošta, nemocné cís. myslivce z Bludova do nemocnice na Mírov, chromého nadmyslivce z Bludova do Zábřeha (Zábřehem vedla již od 20. srpna 1845 dráha z Olomouce do Č. Třebové) a t. d.

R. 1837 dostali se bludovští sedláci s vrchností do sporu o robotu přes hranice, od níž byli podle svých výsad osvobozeni, a kterou místo nich musili vykonávati sedláci chromečtí a bohutínští. Robota ta záležela ve vožení dříví, piva a vápna z Kopřinova, ve vožení pšenice a ječmene, v ježděni pro sádru do Slezska a t. d. R. 1837 bylo zahájeno trestní řízeni s bludovským domkařem Janem Juřékem,

<< Předchozí  160  Další >>

Přejít na stranu:
Navigace: Bludov.cz > O Bludově
Aktualizace: 31.01.06 (18:49)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.