Paměti obce Bludova

dobývali kovů a zpracovávali je, germánští Kvádové. Kvádové nevzdali se tu, byli-li zde, patrně nikdy kočovného života, nezaložili si tu stálých sídel (osad) a nezůstavili tu přes domnělý staletý pobyt svůj na Moravě ani patrných stop po sobě. Kvádové byli oslabeni nejprve Římany, pak Huny a ustupovali přesile kmenů slovanských postupujících na Moravu od severovýchodu. Přes tyto slovanské kmeny převalili se ještě z dolního Polabí do Uher Langobardi. Od 6. století po Kristu jsou Slované jedinými obyvateli Moravy. Mínění tlumočené K. J. Maškou, že naši slovanští předkové nepřišli na Moravu teprve v 5. nebo 6. století po Kristu, nýbrž že sem přišli aspoň tisíc roků před tím, není dosud většinou odborníků uznáno za správné. Aby bylo ve věci jasno, jest nám všímati si každé památky z minulosti Moravy a čerpati poučení pro věc jak z dějin tak z pravěku.

Osazení neboli zabrání Moravy Slovany bylo provedeno krevními svazky, rodinami anebo rody původně namnoze ještě polokočovnými. Sídlem krevního svazku byl buď dům s dvorem o sobě stojící anebo osada. Dvůr stával se společně se vzdělanou půdou „dědinou„, která se nazývala jménem předka anebo podle zaměstnání rodu nebo podle polohy místa. V čele krevního svazku byl otec, děd, při dalším pak rozkolenění starosta, kmet, vladyka, hospodář. Původně bylo všecko společné, ale záhy se vyvíjelo právo soukromého vlastnictví. Čím silnější byl krevní svazek, tím více rod bohatl a vážněl. Nejenom moc a snad i násilí, ale hlavně práce způsobila rozdíly majetku.

Uváděním cizích osob do rodových osad, oddělováním a stěhováním se pobočných rodin na jiná místa, zatemňováním paměti příbuzenství mezi členy osady nabývala tato pozvolna povahy hospodářského celku.

Z vůdců a výkvětu obyvatelstva vznikla časem šlechta. Z náčelnických rodin, pokud se udržely ve svém postavení, vyvinula se tak zvaná šlechta rodová, která se čím dál tím více vyvyšovala (i vzděláním) nad ostatní obyvatelstvo. Vedle této šlechty nabývala v naší zemi moci nová „služební aneb úřední" šlechta, o níž se domníváme, že vzala svůj původ z knížecích a hradských družin.

<< Předchozí  16  Další >>

Přejít na stranu:
Navigace: Bludov.cz > O Bludově
Aktualizace: 01.01.06 (18:42)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.