Paměti obce Bludova

stejně i víno z panského vinného sklepa mu dodávané, a to obojí v té jakosti, ve které mu bude vydáno, jinak zaplatí po každé 10 r. tol. pokuty.

Nájemce bude povinen zásobovati se nápoji včas, tedy před nedělemi a zasvěcenými svátky, a bude pivo a víno hostem podávati v plné míře (mázu nebo pintě) sestávající ze 4 žejdlíků, a to v ocejchovaných, dobře očištěných sklenicích, a bude dbáti toho, aby nikdo neměl příčiny stěžovati si do nečistoty hostinské místnosti, taneční síně, nádobí, stáje, nezdvořilé obsluhy nebo neslušného zacházení; ve věci hudebních zábav bude se nájemce říditi pod přiměřenou pokutou nejvyšším dvorním dekretem ze 17. ledna 1781, uveřejněným a mu známým.

Pivo a víno zaplatí nejpozději do měsíce v panském úřadě důchodkovém.

Ustanovené nájemné ročních 15 z1. r. zaplatí v pololetních částkách koncem června a prosince u zmíněného úřadu. Za to bude hostinskému dovoleno nadělati si k vytápěni nálevny, ale jen této, ročně 10 sáhů měkkého dříví z vývratu na svoje útraty v panském lese anebo, kde mu lesní úřad vykáže. Kromě toho přiveze se mu k osvětleni sklepa na pivo a na víno ročně bor.

Kdyby mimo nadáni nájemce nesplňoval náležitě platebních podmínek, zacházel nepřístojně s hostmi, kdyby byt, nádobí a sklep znečišťoval a nezaopatřil si zdatných hudebníků, nedbal otopu a světla, vyhrazuje si vrchnost právo, odstraniti jej z hostince před uplynutím lhůty a odškodniti se podle okolnosti z jeho, jmění které kromě 4% zúročitelné kauce 50 z1. dá bez nejmenší výhrady v zástavu.

Na důkaz, že smlouva bude zachovávána, následuje vlastnoruční podpis kontrahentův.

Václav Fischer, správce.
Fr. Ad. Wolf, purkrabí.
Karel Weiser,
nájemce.

Karel Weiser obnovoval nájemní smlouvu podle knihy protokolů po 3 letech až do r. 1813.

<< Předchozí  152  Další >>

Přejít na stranu:
Navigace: Bludov.cz > O Bludově
Aktualizace: 31.01.06 (18:34)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.