Paměti obce Bludova

Panskou palírnu chromečskou měli najatou po sobě poddaní židé Mandl (1793 - 1801), Fleischmann Lewy, Deutsch, Fröhlich, Weiner, Redlich (1816) atd.

19. dubna 1789 napsal losinský vrchní Karel Ignác Kratochvíl bludovskému vrchnímu Fischerovi, že jistý Hlásný z Bludova, který byl před několika měsíci u hejtmana Bojanovského myslivcem (Büchsenspanner), nyní však jest odstraněn a zdržuje se v Kopřinově u svého švakra, tamního nadmyslivce, ještě s jinými kamarády se oddává pytláctví a že jím a jeho společnosti 7. dubna 1789 byla v revíru hynčickém zastřelena stará srna. Proto žádá, aby Hlásnému další pobyt v Kopřinově nebyl dovolen, a poroučí se s přáním radostného aleluja (velikonoc). Na dopis ten odpověděl bludovský vrchní, že zmíněného Hlásného v té věci vyšetřoval. Hlásný prý chce svědky dotvrditi, že 28. března odcestoval do Olomouce a že se odtamtud vrátil teprve 10. dubna, a proto že nemohl býti v hynčickém revíře a že po svém propuštění ze služby vůbec se nepokoušel o pytláctví. Bludovský vrchní pošle obviněného mladíka, jenž je znám svým pytlačením, po kopřinovském hajném losinskému vrchnímu, aby vyšetřil okolnosti, konfrontoval donašeče s Hlásným a naložil s ním po výslechu podle libosti.

18. března 1793 byl sepsán v Bludově na zámku (německý) protokol, podle něhož Jiří Černý, který pocházel z Bludova, čís. 87, a již jednou na svou žádost odešel na základě propustného listu k osídlení na panství březovické (u Prostějova), byl vyslýchán o své zde podané stížnosti, a to v přítomnosti své jako stěžovatel a v přítomnosti ustanoveného rychtáře Josefa Hlásného, staršího obce Jiřího Nováka a švakra stěžovatelova Jana Navrátila z Bludova.

Stěžovatel uvádí, že 21. ledna 1793 podal krajskému úřadu žádost, že již 18. října 1792 prosil vrchnostenský hospodářský úřad v Bludově, aby mu byla vydána 1) smlouva o koupi chalupy, sjednaná jeho otcem Josefem Černým, a 2) otcova poslední vele (testament) v opise. Místo těchto 2 listin bylo prý žadateli slíbeno 30 ran. Protože podepsaný pro svou chudobu si chce k vedení sporu vymoci u c. k. apelačního soudu právního přítele ex offo jenž by hájil jeho záležitost, potřebuje tyto 2 listiny, ale hospodářský úřad mu je nechce vydati, aniž mu dává podle patentu z 1. září 1781 zpávu.

<< Předchozí  142  Další >>

Přejít na stranu:
Navigace: Bludov.cz > O Bludově
Aktualizace: 30.01.06 (20:30)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.