Paměti obce Bludova

archeologicky tak bohaté nemáme dosti zpráv. Zprávy písemné stávají se tím skoupějšími a nespolehlivějšími, čím hlouběji vnikáme do minulosti, a scvrkají se na několik nejasných jmen, ptáme-li se jen po obyvatelstvu moravském přede dvěma tisíci let. A přece žil na Moravě již četný lid v této šeré minulosti jakož i v dobách předdějinných (praehistorických), o nichž nemůžeme souditi na základě písemných památek, protože jich není, neboť nebylo tehdy literatury. Nasvědčují tomu hmotné pozůstatky jeho živobytí, jež byvše po tisících let z lůna země vykopány, nám nyní osvětlují dějiny pravěké vzdělanosti jeho. Archeologické (pravěké) památky moravské nedosahují prvních počátků člověčenstva.

Pravěk lidstva dělíme na čtyři hlavní údobní. V době nejstarší, prvokamenné, užíval člověk vedle přirozených nástrojů a zbraní také již výrobku kamenných, přitloukaných. Údobí toto, geology zvané třetihorní, není u nás doloženo zbytky člověčími. V době starokamenné (paleolithické) člověk otloukal, odštěpoval a výjimečně í přibrušoval kameny pro svou potřebu. Je to doba zemězpytci zvaná ledová neboli diluviální, t.j. doba starších naplavenin. Z mladší doby kamenné datují se kamenné sekyry klínovité a předměty přibroušené. Po době kamenné přišlo údobí kovů a to nejprve údobí mědi, pro něž u nás nejsou nálezy, pak doba slitiny mědi a cínu neboli bronzu a potom železa. Je přirozeno, že člověk pozdější využitkoval namnoze zděděných zkušeností a upotřebil leckdy i materiálu ve starších dobách obvyklého.

Před mnoha tisíci roků byla země Morava pokryta ještě z větší částí mořem. Nato se podnebí ochladilo a Morava se zalednila. Když pak nastala obleva, objevil se na Moravě ponejprv člověk zvaný prvotní. Žil tu úplně divoce jako kočovný lovec, hledaje útulek v děrách a jeskyních. Počet lovců těch nebyl značný. Člověk prvotní byl odkázán pouze na své ruce, jimiž opravoval si kámen (křemen, pazourek) a dřevo pro svou potřebu. Maso pojídal namnoze syrové a lidojedství bylo obvyklé. Řeč jeho byla chudá pojmy a náboženství zastupovala pověrečná hrůza z neznámých mocností přírodních. Velmi záhy poznal náhodou účinek ohně, dovedl jej udržovati, znova rozdělávati a podle potřeby ho využitkovati. Když nastala nová

<< Předchozí  12  Další >>

Přejít na stranu:
Navigace: Bludov.cz > O Bludově
Aktualizace: 01.01.06 (17:29)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.