Paměti obce Bludova

podepsaná obec, aby jí vrchnost vydala k potvrzení potřebné svolení."

Tak musí i rychtář zažádati o konsens u vrchnosti.

6) Až bude všecko pohromadě, musí mi býti od obce zasláno 94 z1. 51 kr. a od rychtáře 69 zl. 33 kr.

Dále vypočítává advokát v dopise, co takto obec i rychtář ušetří.

22. května 1791 píše týž advokát Bludovským z Vídně. Pánové! Mýlíte se, věříte-li liché pověsti, že císař Leopold II. byl na cestě do Florencie raněn mrtvicí.Očekává se zde každou hodinu jeho příjezd. Zapuďte proto obavu, že by mohly nastati obtíže s potvrzováním privilejí. Můžete lni beze strachu privileje k potvrzeni sem zaslati. Nabízím Vám své služby ještě jednou.

27. října 1791 píše Bludovským: Psal jsem Vám teprve 23. října t. r., že si máte u krajského úřadu vyžádati ověřený opis svých privilejí a poslati mi jej sem do Vidně, máte-li ke mně důvěru. Nyní, když jsem důkladně pročetl nařízeni vydané o potvrzování privilejí, radím Vám, abyste raději zůstali při krajském úřadě a žádali tam o obstarání svých privilejí. Já budu hleděti, bude-li třeba, až Vaše privileje přijdou do Vídně, jejich potvrzení popohnati a zpravím Vás, kdy je dostanete.

28. března 1792. Sdělujete se mnou, že jste mi před 5 nedělemi poslali psaní s pěti zl. v bankocetlích, já jsem však nic nedostal. Peníze není radno postlati v obyčejném psaní, nýbrž zapečetěné v peněžním dopise, nikoli poštou jízdní, nýbrž vozovou; vůz poštovní jezdí jednou týdně z Olomouce do Vidně. Za peněžní dopis ručí poštmistr, za peníze v obyčejném psaní nikoliv. Ty může poštovní písař nebo listonoš tajně vybrati.

Není mi známo, co se nyní stane po smrti císařově s privilejemi. Požádal jsem však, aby se nemusila platiti dvojnásobná taxa v těchto těžkých dobách, kdy se sotva sežene na jednoduchou taxu. (Bylo to za velké francouzské revoluce, již i národové rakouští trpěli.) Slyšel jsem rád, že se obě dvorní taxy vyměří co nejníže (t. j. taxy za potvrzena panovníky Leopoldem II. a Františkem I.). Jak vysoké budou taxy, sdělím s Vámi, až se to dovím. Žádalo mě mnoho obci, abych složil ve Vídni dvorní faxy za ně, což rád učiním.

<< Předchozí  118  Další >>

Přejít na stranu:
Navigace: Bludov.cz > O Bludově
Aktualizace: 27.01.06 (22:02)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.